Summi1
Summit2

Severna Makedonija: Alkaloid sa konsolidovanom prodajom od 268,3 miliona evra u 2023.

POSLOVANJE

Region

07.03.2024

Konsolidovana prodaja ostvarena na domaćem tržištu je u 2023. porasla za 13%, a ukupni konsolidovani izvoz za 17%, saopšteno je iz kompanije.

Od ukupne konsolidovane prodaje 31% je ostvareno na tržištu Severne Makedonije, dok je 69% ostvareno na inostranim tržištima.

Najveći porast kod većih izvoznih tržišta, u poređenju sa prošlom godinom, beleži prodaja ostvarena u Kanadi, koja je uvećena 62 puta; zatim prodaja u Italiji koja je uvećana 35 puta; u Južnoj Africi 5 puta; Čileu 4 puta, kao i u Češkoj i Velikoj Britaniji gde je prodaja uvećana više nego duplo. Sledi prodaja u Mongoliji sa rastom od 87%, Jermeniji (rast od 69%), Rumuniji (rast od 66%), Albaniji (rast od 33%), Ukrajini (rast od 26%) i Bugarskoj (rast od 15%).

Posmatrano prema grupama proizvoda, u strukturi ukupne konsolidovane prodaje najveće učešće zauzimaju proizvodi iz segmenta farmacija, i to 90%, dok segmenti hemija, kozmetika i bilje učestvuju sa 10%. Od farmaceutskih proizvoda veći udeo u ukupnoj prodaji imaju antibiotici sa 27%, OTC preparati sa 19%, neurološki preparati sa 12%, kardiološki preparati sa 12% ukupne konsolidovane prodaje, itd.  

Neto dobitak kompanije je u 2023. iznosio 25,6 miliona evra, dok su investicije dostigle 28,3 miliona evra. 

Konsolidovani dobitak pre finansijskih troškova, poreza i amortizacije (EBDITDA) dostigao je 44,7 miliona evra i beleži rast od 8%, dok je konsolidovani neto dobitak u iznosu od 25,6 miliona evra takođe uvećan za 8%.

Izvor: InStore
Foto: Alkaloid