Summi1
Summit2

InTeam: Oplemenite tim radionicom sa konjima

AKTUELNO

INTEAM

20.03.2024

Team building sa konjima ili zapravo učenje uz pomoć konja (equine-assisted learning) je jedinstven i iskustveni pristup razvoju timskog rada, komunikacije, liderstva i veština rešavanja problema.

Foto: prostooleh/Freepik

Uključujući konje u posebno osmišljene vežbe iskustvenog učenja, znalci uz pomoć konja su u mogućnosti da posmatraju neverbalnu komunikaciju konja i budu prevodilac, kao i vodič koji će ohrabriti učesnike da dosegnu željeni ishod svake vežbe. Pokazalo se da ovaj praktični pristup učenju značajno povećava zadržavanje i razumevanje naučenih veština.

Kako to obično funkcioniše:

Uvod
Učesnici se upoznaju sa konjima i dobijaju smernice od instruktora kako da komuniciraju sa njima.

Aktivnosti
Učesnici se bave raznim terenskim poduhvatima sa konjima. To može uključivati zadatke kao što su vođenje, osedlavanje, doterivanje i osnovno rukovanje. Ove aktivnosti pomažu učesnicima da izgrade poverenje, uspostave odnos i razviju neverbalne komunikacijske veštine.

Timovi mogu imati zadatak da upravljaju stazama prepreka sa konjima. Ovo zahteva saradnju, komunikaciju i rešavanje problema dok učesnici rade zajedno kako bi vodili konje kroz izazove.

Instruktori mogu da prilagode aktivnosti za rešavanje specifičnih timskih izazova ili ciljeva. Na primer, ako se tim bori sa problemima poverenja, mogli bi da učestvuju u aktivnostima usmerenim na izgradnju poverenja i uspostavljanje granica sa konjima.

Evaluacija
Nakon svake aktivnosti, obično postoji sesija na kojoj učesnici razgovaraju o svojim iskustvima, zapažanjima i uvidima. Instruktori vode ove diskusije kako bi pomogli učesnicima da povežu svoje interakcije sa konjima i situacije iz stvarnog života.

Lekcije naučene tokom iskustva izgradnje tima uz pomoć konja često se prate akcionim planovima za primenu ovih uvida u realnim okruženjima.

Konji su veoma osetljive životinje koje mogu da odražavaju ljudske emocije i ponašanja. Kroz interakciju sa konjima, učesnici često stiču uvid u sopstvene stilove komunikacije, liderske kvalitete i međuljudsku dinamiku. I konji su nam zapravo plemeniti medijatori u kojima članovi tima ogledaju sebe i odmah dobijaju povratnu informaciju kako je najbolje postupiti kako bi tim funkcionisao. Ovi uvidi se zatim mogu primeniti na radno mesto ili druga podešavanja tima.

Prednosti izgradnje tima sa konjima uključuju:

  • Poboljšane komunikacijske veštine
  • Poboljšane liderske sposobnosti
  • Povećano poverenje i saradnja unutar timova
  • Povećana samosvest i emocionalna inteligencija
  • Veća prilagodljivost i otpornost u izazovnim situacijama

Sve u svemu, ovaj stil tim building-a je moćan i efektan pristup koji dokazano daje rezultate i nudi jedinstven način da timovi rastu i razvijaju se uz povezivanje sa prirodom i životinjama.


InTeam - ko smo mi?

STRUČNI TIM profesionalaca iz FMCG i industrije putovanja čija REGIONALNA PRISUTNOST omogućava da klijentima organizujemo originalne sadržaje širom regiona.


InTeam pruža usluge organizacije:

  • Team building-a i izleta različitih stilova: aktivni, gastronomski, edukativni, strukovni
  • Studijskih putovanja i sastanaka u zemlji i regionu
  • Kompanijskih događaja kao promocija proizvoda, godišnjica, seminara

InTeam vam omogućava jedinstven ugođaj!


KONTAKT

Jelena Šćekić 
Senior Project Manager 
jelena@instore.rs 
mob: +381 63 217 954