Summi1
Summit2

InStore i Darko Lukić najavljuju jednodnevnu ONLINE radionicu 26. maja - Menadžment ključnih kupaca

RADIONICE

Radionice

16.05.2022

Predavač: Darko Lukić, direktor ammc

Unapredite svoja znanja sagledavajući najnovijih trendove u razvoju maloprodajnih formata i upoznavanjem sa  projekcijama kako će izgledati trgovina!


CILJEVI RADIONICE

1. Upoznavanje ciljeva i prednosti implementacije menadžmenta ključnih kupaca; 
2. Razumevanje uloge menadžmenta ključnih kupaca, te razlika u odnosu na klasičnu prodaju; 
3. Savladavanje veštine rangiranja, kategorizacije i prioritizacije kupaca; 
4. Unapređivanje procesa strateškog upravljanja kupcima; 
5. Upoznavanje sa korišćenjem „strateškog toolbox-a“ za upravljanje kupcima; 
6. Usavršavanje procesa i planiranja pregovaranja sa kupcima, pregovaračkih strategija i taktika
7. Usavršavanje komunikacionih veština od ključnog značaja za pregovaranje: aktivnog slušanja, tehnika postavljanja pitanja i neverbalne komunikacije

KOME JE NAMENJENA

Prodajnim profesionalcima u velikim korporacijama, te malim i srednjim preduzećima

AGENDA

09.00-10.30
Upravljanje ključnim kupcima: koncept, ciljevi, zadaci, strateško upravljanje vs prodaja;
Rangiranje, kategorizacija i prioritizacija.

10.30-10.45
Pauza

10.45-12.15
Strateško upravljanje kupcima: proces, alternativne strategije i evaluacija kupaca; 
KA menadžment “Toolbox”

12.15-13.15
Pauza 

13.15-14.45
Proces pregovaranja: ciljevi, planiranje, strategije, taktike i stilovi; 
Najčešće primedbe ključnih kupaca: primeri iz prakse;
Vežba: Upravljanje primedbama kupaca

14.45-15.00
Pauza

15.00-16.30
Veština komunikacije u pregovaranju: aktivno slušanje, tehnike postavljanja pitanja, govor tela;
Vežba: pregovaranje sa ključnim kupcem

O predavaču: Diplomirao, magistrirao i trenutno doktorand na Ekonomskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na doktorskim studijama je na smeru Poslovno upravljanje i radi na doktorskoj disertaciji:«Primena tehnika neuromarketinga kao podrške pozicioniranju brenda u svesti potrošača na tržištu FMCG proizvoda«.

Svoje dvadesetdvogodišnje radno iskustvo u privredi, je sticao na menadžment, marketing i prodajnim pozicijama u domaćim i internacionalnim kompanijama.
Tokom 18 godina korporativne karijere, usavršavao se na menadžerskim i liderskim pozicijama u sledećim kompanijama: Partner Marketing Research Agency, ING Bank, Nestlé, Henkel Central and Eastern Europe Austria, Henkel Srbija, FCB. 

Pružao je usluge savetovanja, mentorstva i edukacije sledećim kompanijama: UNICEF, Delta Holding, Philip Morris, Lesaffre, Pernod Ricard, Imperial Tobacco, Stihl, Western Union, Garmin, Yuhor, Fun&Fit, Danubius, ComTrade, Nectar, MD International, Vital, Omnico distribucija, G3 Spirits, Gorki List, Gomex, Orbico, Fructal, Perutnina Ptuj, Atlantic Trade, Badel 1862, Alca Trgovina, AWT, Alkaloid, Vitaminka, Tikveš, Pelisterka, Makprogres, Prilepska pivarnica, Vitalia, Kola, Ramstore, Reptil, itd...

Na listi je internacionalnih konsultanata EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj), član IAA (International Advertising Association), AMA (American Marketing Association) i Vodeći predavač za marketing i prodajni menadžment Mokrogorske poslovne škole.

KOTIZACIJE ONLINE

1 osoba - 129 eur
2 osobe iz iste kompanije - 119 eur
3 osobe iz iste kompanije - 109 eur
4 i više osoba iz iste kompanije - 99 eur

ORGANIZATOR: InStore i Darko Lukić

INFORMACIJE I PRIJAVE

Mirjana Ivanković, menadžer projekta
mirjana@instore.rs
+381 69 11 22 460