Summi1
Summit2

Direkcija za robne rezerve kupuje 150.000 tona kukuruza

AKTUELNO

Srbija

17.11.2022.

Republička direkcija za robne rezerve kupuje 150.000 tona merkantilnog kukuruza iz roda 2022. godine po ceni od 40 dinara po kilogramu, na osnovu zaključka Vlade, objavila je ta državna institucija.

Ovaj kukuruz, kako piše u obaveštenju Republičke direkcije za robne rezerve, kupuje se od registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava i ostalih preduzeća.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog poljoprivrednog gazdinstva iznosi 10 tona, dok je najmanja količina kukuruza koja se kupuje od ostalih preduzeća 100 tona.

Merkantilni kukuruz koji se kupuje od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava treba da je uskladišten u silos skladištara sa kojim direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilnog kukuruza.

U slučaju da se kupuje kukuruz od ostalih preduzeća, potrebno je da bude uskladišten u silos prodavca.

Direkcija će platiti prodavcu merkantilnog kukuruza u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije, piše u obaveštenju Republičke direkcije za robne rezerve.

Za prodaju kukuruza zainteresovana poljoprivredna gazdinstva mogu se prijaviti elektronski na portalu Direkcije svakog radnog od 7 do 14h.

izvor: Nova ekonomija
foto: unsplash/Jayson Roy