Holandija: Albert Heijn unapređuje cilj smanjenja emosije CO2

AKTUELNO

Svet

25.11.2022.

Holandski trgovac Albert Heijn najavio je da unapređuje svoj cilj smanjenja emisije CO2 u svom lancu vrednosti (opseg 3) sa 15% na 45% do 2030. godine.

Trgovac je dodao da je postigao klimatsku neutralnost u okviru sopstvenih operacija, uključujući prodavnice, distributivne centre i kancelarije. Albert Heijn je već mapirao tačne emisije ugljenika u svojim lancima snabdevanja živinom i svinjetinom.

Primarni podaci iz lanca vrednosti pomogli su kompaniji da utvrdi uticaj emisije CO2 za proizvode u ovim kategorijama i primeni ciljane mere za smanjenje emisije CO2.

U lancu svinjskog mesa, na primer, stočna hrana je odgovorna za 50 odsto ukupnih emisija, a u slučaju živine 77 odsto, dodao je trgovac.

Albert Heijn podstiče upotrebu cirkularne hrane i soje bez krčenja šuma u ​​svojim lancima hrane za životinje. Kompanija prikuplja primarne podatke za govedinu, lososa, jaja, zamene za meso i voće i povrće, između ostalih kategorija, a uspostavila je i dugoročna partnerstva sa više od 1.100 farmera i uzgajivača u lancu svežih proizvoda.

Ovi programi se posebno fokusiraju na smanjenje CO2, kao i na transparentne dugoročne sporazume o klimi, održivosti, dobrobiti životinja i odgovarajućem kapacitetu za zaradu.

Ostale mere održivosti koje sprovodi trgovac uključuju, između ostalog, napore da pomognu potrošačima da pređu na biljnu ishranu tako što će obezbediti da 60% proteina bude iz povrća do 2030. godine.

izvor, foto: Albert Heijn