Summi1
Summi1

Severna Makedonija: Rad na određeno – najviše dve godine

AKTUELNO

Region

17.01.2023.

Radna verzija novog Zakona o radnim odnosima predviđa ograničenje vremena u kome zaposleni može da se zaposli na određeno vreme. Sa ugovorom na određeno, poslodavac će moći da zadrži zaposlenog najviše dve godine, umesto sadašnjih pet, a zatim će morati da transformiše radni odnos na neodređeno.

Ovo je jedna od ključnih pogodnosti koju je ministarka rada i socijalne politike Jovanka Trenčevska. U tom periodu od dve godine prednost je, prema njenim rečima, to što poslodavac neće moći svakog meseca da natera zaposlenog da potpiše aneks ugovora, već će to biti dozvoljeno najviše tri puta.

Stavili smo klauzulu da jedan radnik ne može da potpiše aneks svakog meseca, najviše tri puta u periodu od dve godine. Neće biti moguće svakog meseca. Biće tri puta i poslodavac će morati da ih raspodeli, rekla je Trenčevska

Ona je naglasila da su sindikati tražili da maksimalno vreme za rad na određeno vreme bude godinu dana, a poslodavci su predložili da ostane isto - pet godina ili biti svedena na najmanje tri. Zato je kao kompromis izabran period od dve godine.

Između ostalih pogodnosti za radna mesta, ona je naglasila da se uvode novi oblici rada, kao što su rad od kuće i rad na daljinu, što smatra posebnom pogodnošću za mlade radnike da biraju kako će raditi. Neće biti gornje granice za iznos godišnjeg odmora.

Reč je o predlozima iz radne verzije, a nakon prikupljanja predloga i javnih rasprava, očekuje se da će tokom februara biti sumirani svi komentari, predlog zakona dostavljen u vladinu, a potom i skupštinsku proceduru.

izvor: InStore.mk
foto: unsplash/Scott Graham