Summi1
Summit2

Nemačka: Rat će ove godine privredu koštati 175 milijardi evra

AKTUELNO

Svet

25.01.2023.

Nemačka privreda će ove godine zbog rata u Ukrajini pretrpeti gubitak od 175 milijardi evra, čime će se ukupni gubici u stvaranju nove vrednosti od početka pandemije korona virusa, a zatim i rata popeti na 595 milijardi evra, procena je Instituta nemačke privrede (IW).

Ekonomske posledice pandemije su posle tri godine uglavnom popustile, ali to ni izdaleka ne važi za uticaj rata na Nemačku privredu.

IW je izračunao će ove godine gubici privrede zbog rata i svih sa njim povezanih ekonomskih problema iznositi 175 milijardi evra, ili preračunato 2.000 evra po stanovniku. To realno odgovara približno 4,5% nemačkog BDP. Za tu računicu izvršena je komparacija sadašnje situacije sa funkcionisanjem privrede u svetu bez rata, a samim tim i bez visoke cene energenata i uskih grla u globalnim lancima snabdevanja.

I nemačka razvojna banka KfW strahuje da se nemačka privreda nalazi pred prekretnicom i da nemačko blagostanje posebno ugrožavaju nedostatak stručne radne snage i umereni rast produktivnosti. Ukupni gubici nemačke privrede od 2020. do kraja 2023. godine dostižu 595 milijardi evra.

Prema oceni IW uzrkok su tri jasno prepoznatljiva problema koji su rezultat krize.

Prvi je stabilnost snabdevanja energentima, zbog čega privrednici strahuju od nestašica ili poremećaja, i to posebno kad je reč o ključnoj infrastrukturi. Uz to ide i visoka cena struje, gasa, ali i polufabrikata i sirovina, koja ugrožava konkurentnost. Stručnjaci iz IW ukazuju da se ne mogu sva ta poskupljenja proslediti kupcima, i da je zato posledica da mnoga preduzeća odustaju od planiranih investicija.

I konačno, cela ta situacija opterećuje i potrošače, zbog čega privatna domaćinstva manje kupuju, a svaka veća nabavka se, ako je moguće, odlaže za bolja vremena.

izvor: eKapija
foto: unsplash/Norbert Braun