Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Meze na malim ekranima i ispred njih

VKK - Mesne prerađevine

Vodič kroz kategoriju

14.06.2023

Kategorija Mesne prerađevine se sastoji od dve klase: “Ostale mesne prerađevine” na koje otpada 88,6% udela u ukupnom TV oglašavanju mesnih prerađevina tokom 2022. godine, dok preostalih 11,4% pripada klasi “Suvomesni proizvodi”

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran  upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja Mesnih prerađevina, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova mesnih prerađevina na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od januara 2022. godine zaključno sa decembrom 2022. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

“Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića” predstavljaju drugi sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, iza sektora “Trgovine”, i na njega otpada 19,6% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, na četvrtoj poziciji prema aktivnosti TV oglašavanja se nalazi kategorija Mesne prerađevine sa 6,3% udela u sektoru.

Kategorija Mesne prerađevine se sastoji od dve klase: “Ostale mesne prerađevine” na koje otpada 88,6% udela u ukupnom TV oglašavanju mesnih prerađevina tokom 2022. godine, dok preostalih 11,4% pripada klasi “Suvomesni proizvodi”.

Kada posmatramo celokupnu kategoriju Mesne prerađevine, prvo mesto po TV oglašavanju u kategoriji iz godine u godinu pripada kompaniji Industrija mesa “Matijević” sa udelom od 27,4% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Atlantic Grupa sa 20,8% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Neoplanta sa 14% udela u 2022. godini. Zatim slede Carnex sa 11,2%, Yuhor sa 6,5%, AIA sa 6,3%, “Gavrilović” sa 4,9% udela, te Zlatibirac sa 3,9%, kao i Bolton i Perutnina Ptuj sa po 2,5% udela u oglašavanju u okviru analizirane kategorije poroizvoda.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Mesne prerađevine ukazuje na to da najveći udeo u kategoriji zauzima brend „Matijević” Akcije sa 26,2% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je brend Argeta sa 20,9%, treća je Neoplanta sa 14%, slede Carnex sa 11,2%, Yuhor sa 6,5%, Wudy sa 6,3%, Zlatiborac sa 3,9%, dok na brend “Gavrilović” mesni proizvodi u ukupnom TV oglašavanju otpada 3,3% udela. Slede Rio Mare i Poli sa po 2,5%, te “Gavrilović” pašteta sa 1,6% i “Matijević” industrija mesa sa 1,1% udela.
Preraspodela TV oglašavanja po brendovima u okviru kategorije Mesne prerađevine je prikazana na grafikonu.

U okviru kategorije proizvoda Mesne prerađevine, najaktivniji oglašivač je bila Industrija mesa “Matijević”, dok za njom slede Atlantic Grupa i Neoplanta. Što se tiče televizijskog oglašavanja pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljenije su bile “Matijević” Akcije