Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Testenina na malim ekranima

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

12.10.2023

U okviru kategorije “Ostala prehrana” sledeće četiri klase proizvoda su bile aktivne: Konzervirana hrana, Cerealije, Testenina i Ostala prehrana. Na oglašavanje testenine, tokom analiziranog perioda, otpada 25,5% udela u kategoriji

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.  

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu. 

Pregled TV oglašavanja Testenina, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Testenina na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od jula 2022. godine zaključno sa junom 2023. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama. 

“Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića” predstavljaju drugi sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 19,2% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, na osmom mestu se nalazi kategorija “Ostala prehrana“ sa 1,6% udela u sektoru, u okviru koje se nalaze Testenine.
***
U okviru kategorije “Ostala prehrana” sledeće četiri klase proizvoda su bile aktivne: Konzervirana hrana, Cerealije, Testenina i Ostala prehrana. Na oglašavanje testenine, tokom analiziranog perioda, otpada 25,5% udela u kategoriji. 

Aktivni oglašivači, u okviru analizirane klase Testenina, bili su Barilla, sa istoimenim brendom čija aktivnost je odnela 64,6% udela u TV oglašavanju, kao i Danubius AD sa brendom Maestro testenina, na koji je otpalo preostalih 35.4% udela u TV oglašavanju analizirane klase proizvoda.