Summi1
Summit2

Focus Research: Riba i posni proizvodi u lifletima

Pod reflektorom: Riba i posni proizvodi

Analize

17.10.2023

U kolaču "posnih kategorija" oglašavanih u lifletima, kategorije ribe i ribljih proizvoda još uvek imaju najveći udeo, čak tri četvrtine bruto oglašivačke vrednosti pripada toj kategoriji. Na drugom mestu su mlečni proizvodi na biljnoj osnovi sa 17% (od toga najviše se oglašavaju biljna mleka), na trećem su sve popularniji biljni namazi sa 7% udela, dok mesni proizvodi na biljnoj osnovi imaju samo 2%

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd, m.cipot@focusmr.com

U septembarskom InStore izdanju, za rubriku InFokus: RIBA I POSNI PROIZVODI, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti po kategorijama, kao i prema oglašavanim robnim markama za period januar – jul 2023. i 2022. godine. 

Prvi dijagram pokazuje da je sve veća ponuda posnih proizvoda na policama FMCG trgovca, kao što su mlečni ili mesni proizvodi na biljnoj osnovi. U kolaču "posnih kategorija" oglašavanih u lifletima, kategorije ribe i ribljih proizvoda još uvek imaju najveći udeo, čak tri četvrtine bruto oglašivačke vrednosti pripada toj kategoriji. Na drugom mestu su mlečni proizvodi na biljnoj osnovi sa 17% (od toga najviše se oglašavaju biljna mleka), na trećem su sve popularniji biljni namazi sa 7% udela, dok mesni proizvodi na biljnoj osnovi imaju samo 2%. 

Drugi dijagram detaljnije prikazuje udeo subkategorija ribe i ribljih proizvoda. Sa najvećim udelom, po bruto oglašivačkoj vrednosti u segmentu ribe, na prvom mestu je kategorija konzervirane ribe sa 66% udela. Sveža riba je na drugom mestu sa samo 18,5% udela, a zatim sledi kategorija ribljih namaza i zamrznute ribe sa oko 8% udela.  

Treći dijagram pokazuje udeo top brendova u lifletima u kategoriji konzerviranih riba. U prvih sedam meseci ove godine i dalje je na prvom mestu brend Rio mare sa više od 20% udela, daleko ispred ostalih. Na drugom mestu je brend Eva, koji u poređenju sa istim periodom prethodne godine beleži pad u udelima. Privatne robne marke su, zbirno gledano, uvećale udeo, koji ove godine dostiže vrednost od 13,4%. U ovoj godini, oglašavalo se, u više od 3.000 objava u toj kategoriji, oko 60 brendova plus privatna robna marka. 

Četvrti dijagram pruža uvid u udeo top brendova u kategoriji ribljih namaza. Trećina bruto oglašivače vrednosti pripada Argeti, Rio mare je na drugom mestu sa 20% udela i beleži pad u prvih sedam meseci ove godine u poređenju sa istim periodom 2022. godine. Patelina, koja je na 3. mestu, beleži porast, isto kao i Carnex, koji se nalazi na 4. mestu. Oglašavalo se 14 brendova plus privatne robne marke, a kategorija je zabeležila oko 500 objava u ovoj godini. 

Focus Research

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina, u 35 evropskih zemalja, prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se temelje na GAV - bruto oglašivačkoj vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču i, samim tim, ostavljaju veći efekat na njega.