Summi1
Summit2

Trendovi: Check-lista za optimizaciju Supply Chaina

DISTRIBUCIJA&LOGISTIKA

SCM

03.11.2023

Kako bi se donele najbolje moguće odluke u lancu snabdevanja ključno je napraviti razliku između različitih područja optimizacije: mreža lanca snabdevanja, raspodela zaliha, mesečno planiranje snabdevanja i potražnje, nedeljno i dnevno planiranje i raspored proizvodnje, smanjenje rizika i troškovi usluga

Autor: Antionio Zrilić, osnivač kompanije Logiko d.o.o

Optimizacija u poslovanju i lancu snabdevanja je ključna za uspeh u današnjem složenom i promenjivom okruženju, te nije na odmet naglasiti važnost različitih aspekata optimizacije. Za donošenje najboljih odluka, kompanije moraju da se fokusiraju na mrežu lanca snabdevanja, raspodelu zaliha i planiranje. Povećanje kompleksnosti u biznisu događa se neprestano i postaje sve teže za stručnjake u lancu snabdevanja da donose ispravne odluke. Kako bi se donele najbolje moguće odluke u lancu snabdevanja ključno je napraviti razliku između različitih područja optimizacije: mreža lanca snabdevanja, raspodela zaliha, mesečno planiranje snabdevanja i potražnje, nedeljno i dnevno planiranje i raspored proizvodnje, smanjenje rizika i troškovi usluga. Ciljevi optimizacije mogu varirati, na primer, u smislu volumena, troškova, profita, udela na tržištu, valute, gotovine, poreza ili emisija CO2.

Iako mnoge kompanije imaju sistem planiranja resursa preduzeća (ERP), njihove informacije i IT infrastruktura obično je još uvek fragmentisana. To otežava, ako ne i onemogućava, brzo donošenja odluka. Efikasno donošenje odluka zahteva redovnu komunikaciju te integraciju između pojedinih sektora. Pravovremeni pristup i deljenje relevantnih informacija potrebno je u ciklusu prodaje i operacija (Sales & Operations Planning - S&OP), na primer. 

Kako bi ostali agilni, ključno je ponuditi brzu i efikasnu podršku donošenju odluka u relativno malim koracima. Softver mora biti dovoljno fleksibilan i skalabilan kako bi se mogao proširiti na druge grupe proizvoda, sve veće geografske regione i druge mogućnosti optimizacije unutar kompanije.

Odgovorite na 10 pitanja da biste otkrili u kojoj meri vaša kompanije napreduje u smislu optimizacije. 

1. Zna li vaša uprava gde kompanija ostvaruje suboptimalne rezultate? 
Uprava treba da sprovodi redovne analize poslovanja kako bi identifikovala područja u kojima kompanija ne postiže očekivane rezultate. Na primer, na nedavnom sastanku upravnog odbora, otkriveno je da se prodaja u prošlom mesecu, u određenom geografskom području, znatno smanjila, što ukazuje na suboptimalne performanse u tom tržištu. 
  
2. Optimizujete li mrežu lanca snabdevanja i raspodelu zaliha nedeljno? 
Svaka kompanija trebalo bi da redovno optimizuje lanac snabdevanja i da prati raspodelu zaliha po različitim poslovnicama svake nedelje. To omogućuje bolje reagovanje na promene u potražnji i smanjuje rizik od zaliha koje su ili premale ili prevelike ili nisu dobro raspoređene. 
 
3. Da li optimizujete smanjenje rizika u celokupnoj mreži lanca snabdevanja? 
S obzirom na nedavne poremećaje u dobavljačkim lancima, potrebno je sistematski analizirati rizike u lancu snabdevanja i ustanoviti strategije za njihovo smanjenje. Na primer, identifikovali ste dobavljača ključnog materijala koji posluje u nestabilnom regionu ili ima problema sa radnom snagom, pa ste osigurali alternativne dobavljače kako biste smanjili rizik od prekida snabdevanja. 
 
4. Je li optimizacija utemeljena u svakoj fazi S&OP-a i/ili integrisanog poslovnog planiranja? 
Optimizacija supply chaina je sastavni deo svake faze S&OP-a i integriranog poslovnog planiranja. Na primer, prilikom izrade prodajnih planova, koristite optimizacijske alate kako biste odredili optimalan proizvodni plan koji zadovoljava potražnju, minimalizuje troškove i maksimalizuje profit. 
 
5. Da li koristite planiranje različith scenarija u planu snabdeavanja, potražnje i proizvodnje na strateškom, taktičkom i operativnom nivou? 
Napredne kompanije sagledavaju različite scenarije unapred, kako bi u slučaju da se dogode već imali definisanu strategiju i taktiku za svaki od događaja. Na primer, možete simulirati različite promene u potražnji ili proizvodnim kapacitetima kako biste identifikovali najbolje strategije za suočavanje s nepredviđenim situacijama. 
 
6. Jesu li planiranje snabdevanja, planiranje potražnje i raspored proizvodnje automatski povezani? 
Jedan od najkorisnijih alata za integrisano planiranje je proces Sales & Operations Planning koji povezuje planiranje snabdevanja, planiranje potražnje i raspored proizvodnje, kako bi osigurao usklađenost i optimizaciju. Na primer, kada se poveća potražnja za određenim proizvodom, ovaj kontinuirani proces će ga uzeti u obzir i reagovati povećanjem proizvodnje i pravovremenim aktiviranjem nabavke sirovina, kako bi zadovoljio povećanu potražnju. 
 
7. Možete lako da promenite cilj optimizacije (količina, troškovi, profit, udeo na tržištu, valuta, gotovina, itd.) u vašem planiranju? 
Vaš integrisani sistem mora da omogući jednostavno menjanje ciljeva optimizacije prema promenama na tržištu. Na primer, ako primetite da je tržište za određeni proizvod postalo manje profitabilno, možete brzo da promenite cilj optimizacije s maksimalizacije profita na smanjenje troškova, kako biste održali konkurentnost. 
 
8. Možete li lako da promenite horizont (strateški, taktički i operativni) cilja optimizacije? 
Tokom donošenja odluka morate biti svesni horizonta u kojem se krećete (da li je on strateški, taktički ili operativni). Vaš sistem upravljanja mora omogućiti jednostavno prilagođavanje horizonta cilja optimizacije prema potrebama. Na primer, tokom ekonomske krize, možda ćete želeti da se fokusirate na taktički horizont, kako biste brže reagovali na promene u potražnji i smanjili neposredne troškove. 
 
9. Prikazuju li vaši IT sistemi poslovni uticaj odluka u evrima? 
Radi lakšeg donošenja odluka u budućnosti trebalo bi da imate što brži feed-back o tome kakav su finansijski uticaj imale vaše dosadašnje odluke. Za to vam trebaju i IT sistemi koji pružaju jasne finansijske analize i prikazuju poslovni uticaj donetih odluka u evrima. Na primer, kada razmatrate otvaranje novog skladišta, sistem će vam prikazati koliko će ta investicija uticati na vaše ukupne troškove i profitabilnost u evrima. 
 
10. Može li vaš IT sistem odmah da izračuna optimizaciju (tj. ne preko noći)? 
Dobro je imati IT sisteme (BI sisteme, scenario planning, what-if analizhe) koji omogućuju brzo izračunavanje optimizacije u stvarnom vremenu. Na primer, kada unesete nove podatke o promeni potražnje ili saobraćajnim gužvama u lancu snabdevanja, sistem će automatski da predložiti najbolja moguća prilagođavanja, kako biste efikasno odgovorili na te promene.