Summi1
Summit2

Ipsos: Raste upotreba vitamina i pastila za grlo, potrošnja lekova protiv prehlade i analgetika stabilna

Pod reflektorom: OTC program

Analize

09.11.2023

Među potrošačima starosti od 15 do 64 godina je nešto više od 60% korisnika koji, makar i povremeno, konzumiraju vitaminske preparate… Pastile za grlo koristi, makar i povremeno, nešto manje od dve trećine potrošača starosti između 15 i 64 godina… Lekove protiv prehlade koristi, makar i povremeno, oko 80% potrošača starosti između 15 i 64 godina… Više od 80% potrošača, starosti između 15 i 64 godina, popije bar neki od lekova protiv bolova

Autorka: Aleksandra Jovanović

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspeha velikog broja proizvodnih kategorija, kao i usluga, a među njima se nalaze podaci za OTC kategorije. Svaki brend u kategoriji merimo sa 13 različitih indikatora. Osim toga, dostupni su nam podaci o korisnicima kategorije i brenda na nivou demografskog i psihografskog i medijskog profila. 

Marketinški pokazatelji su važni za uspešno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika, a BRANDpuls istraživanje vam pruža brz pregled kategorije, stanje brenda, analizu ciljne grupe na svim nivoima, kao i uvid u trendove. Podaci korišćeni u analizi koja sledi su prikupljeni u prvoj polovini 2023. godine na teritoriji Srbije.   
 
VITAMINI  

Veličina kategorije 
Među potrošačima starosti od 15 do 64 godina je nešto više od 60% korisnika koji, makar i povremeno, konzumiraju vitaminske preparate. Posmatrajući upotrebu kategorije u poslednjih deset godina, vitamini se koriste u sve većoj meri, a najveći skok se desio u periodu pandemije, da bi se taj trend nastavio. Udeo Heavy korisnika (potrošači koji vitamine konzumiraju svakodnevno do tri puta nedeljno najmanje), kosntantno raste, pa je tako njihov udeo 2011. godine iznosio manje od 10%, dok je u junu 2023. njihov udeo u ukupnoj masi korisnika iznosio više od četvrtine. 

Važnost marke 
Svakom četvrtom korisniku kategorije je marka vitamina veoma važna pri kupovini, što je nešto manje od proseka svih OTC kategorija. Izdvajaju se korisnici preparata Solgar, Terranova, Centrum, Supradyn i Oligogal, kao grupa potrošača koja tvrdi da im je marka vitaminskih preparata veoma važna, a što je više od proseka kategorije. 

Stavovi o kategoriji 
Polovina korisnika kategorije tvrdi da se njihova upotreba vitamina u velikoj meri povećala. Više od dve trećine ciljne grupe smatra da se, bez dodatne suplementacije, neke tegobe ne mogu rešiti samo ishranom. 

Profil korisnika 
Kada su u pitanju bazična socio-demografska obeležja korisnika čitave kategorije, može se konstatovati da postoje značajna odstupanja u odnosu na total populaciju. Takođe, kada posmatramo odvojeno korisnike, prema učestalosti potrošnje, primećujemo značajno više korisnika ženskog pola među Heavy korisnicima, starosne grupe 40 do 49 godina, potrošača  višeg obrazovanja, stanovnika gradskih sredina. Sa druge strane, među onima koji izuzetno retko koriste kategoriju je značajnije više mlađih muškaraca, nižeg obrazovanja, nezaposlenih i onih koji žive u manjim sredinama.

PASTILE ZA GRLO 

Veličina kategorije 
Pastile za grlo koristi, makar i povremeno, nešto manje od dve trećine potrošača starosti između 15 i 64 godina, a što je za 18pp više u poređenju sa 2015. godinom, a potrošnja je najviše porasla u Medium segmentu korišćenja, koji je ujedno i najveći segment potrošača unutar kategorije. 

Važnost marke 
Za četiri od 10 korisnika kategorije je marka veoma važna pri kupovini nkategorije, što je nešto niže od proseka svih OTC kategorija. Takođe, važnost marke se primećuje češće kod žena, kao među korisnicima Tantum Verde Brenda. 

Stavovi o kategoriji 
Polovina korisnika pastila počnu da ih koriste već kod prvih simptoma nelagode u grlu. Takođe, intenzivniji ukus pastila je omiljeniji. 

Profil korisnika 
Među korisnicima pastila za grlo je značajno više žena, srednjeg i višeg obrazovanja, zaposlenih i onih koji žive u gradskim sredinama. Među nekorisnicima kategorije je značajnije veći broj mlađih muškaraca i osoba nižeg obrazovanja iz manjih sredina.

LEKOVI PROTIV PREHLADE  

Veličina kategorije 
Lekove protiv prehlade koristi, makar i povremeno, oko 80% potrošača starosti između 15 i 64 godina, i kategorija je stabilna kroz vremenski period duži od 15 godina. 

Važnost marke 
Za više od polovine korisnika kategorije je marka veoma važna pri kupovini kategorije, što je nešto više od proseka svih OTC kategorija. 

Stavovi o kategoriji 
Većina korisnika u kući uvek ima neki od lekova protiv gripa i prehlade, a polovina kaže da ih uzima već nakon ispoljavanja prvih simptoma. Četiri od 10 korisnika kažu da ovakve lekove koriste isključivo po preporuci farmaceuta. 

Profil korisnika 
Među korisnicima lekova protiv gripa i prehlade nema odstupanja u poređenju sa total populacijom. Kada poredimo korisnike prema frekventnosti konzumacije, vidimo da se među Heavy korisnicima izdvajaju korisnici starosti od 30 do 39 godina, viseg obrazovanja, zaposleni kao vlasnici preduzeća ili su donosioci odluka. U grupi Medium korisnika je više žena i osoba koji su roditelji. Nekorisnici su, standardno, mlađi muškarci, još uvek nisu u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Nemaju dece i značajnije ih je više u Vojvodini.

ANALGETICI  

Veličina kategorije  
Analgetici su još jedna od kategorija iz OTC grupe proizvoda, koju koristi visok procenat ljudi. Konkretno, više od 80% potrošača, starosti između 15 i 64 godina, popije bar neki od lekova protiv bolova i kategorija je stabilna kroz duži vremenski period. 

Važnost marke 
Za čak dve trećine korisnika kategorije, marka je jako važna pri kupovini kategorije, što je značajno više u odnosu na prosek svih OTC kategorija. 

Stavovi o kategoriji 
Većina korisnika kategorije, smatra da je uvek dobro imati uza sebe neki od analgetika, a više od dve trećine njih veruje u njihovu delotvornost. Polovini je jako bitno da ti lekovi ne utiču negativno na bolove u želudcu. 

Profil korisnika 
Među korisnicima kategorije je značajnije više od total populacije, žena, starijih od 40 godina, srednjeg obrazovanje, udate, zaposlene i majke. Muškaraca je više među nekorisnicima analgetika. 

Analize