Summi1
Summit2

Consumer Panels Services GfK: Supermarketi glavni kanal za snabdevanje majonezom, kečapom i senfom

InFokus: Sosovi i dresinzi

inFokus

13.11.2023

U Srbiji, 73% domaćinstava je, u periodu od decembra 2022. do juna 2023, bar jednom kupilo kečap, a u proseku četiri puta. U slučaju majoneza, penetracija je još veća i iznosi 86%, a i prosečna frekvencija kupovine je veća – šest puta, odnosno skoro jednom mesečno. Senf ima nešto nižu penetraciju u domaćinstvima – proizvode iz ove kategorije je kupilo 49% domaćinstava, uz prosečnu učestalost kupovine od dva puta za sedam meseci

Autor: Dalibor Minić, Senior Research Consultant, CPS GfK, dalibor.minic@gfk.com 

Analizom su obuhvaćene kategorije kečapa, majoneza i senfa. U ukupnim količinama, ove tri kategorije u potrošnji domaćinstava, kečap i majonez zauzimaju skoro isto količinsko učešće – 47% i 48%, dok je senf količinski zastupljen sa svega 5%.  

Najveći broj robnih i trgovačkih marki dolazi iz kategorije kečapa, a posmatrano zbirno, kao lideri izdvajaju se tri brenda i oni čine ukupno čak 68% količina analiziranih kategorija u domaćinstvima u Srbiji. Ovi brendovi su, abecednim redosledom: Dijamant, Kania i Polimark. 

Supermarketi su glavni kanal za kupovinu proizvoda iz posmatrane kategorije, sa količinskim učešćem od 34%. Slede minimarketi sa 26%, diskontni lanci sa 14% i hipermarketi sa 12%.  

Od ukupnih, 32% količina se kupi na promocijama i akcijama, dok je udeo trgovačkih marki iznad FMCG proseka i iznosi 27% u analiziranom periodu. 

U Srbiji, 73% domaćinstava je tokom posmatranog sedmomesečnog perioda bar jednom kupilo kečap, a u proseku četiri puta. U slučaju majoneza, penetracija je još veća i iznosi 86%, a i prosečna frekvencija kupovine je veća – šest puta, odnosno skoro jednom mesečno. Senf ima nešto nižu penetraciju u domaćinstvima – proizvode iz ove kategorije je kupilo 49% domaćinstava, uz prosečnu učestalost kupovine od dva puta za sedam meseci. 

Kod sve tri kategorije, lojalnost kupaca vodećem brendu je prilično izražena – kod kečapa ona iznosi 55% od ukupnih količina kečapa koju su kupci ovog brenda kupili, kod majoneza je 54%, a kod senfa čak 64%, što se u FMCG potrrošnji smatra izuzetno visokom lojalnošću. Brend koji je u kategoriji kečapa zavredio najveću lojalnost kupaca je Polimark, u majonezima je to Dijamant, dok je u slučaju senfa taj brend trgovačka marka Kania. Kada posmatramo kupovine ovih kategorija, u vodećim trgovačkim lancima, u slučaju kečapa kupci su najlojalniji lancu Idea, u kupovinama majoneza to je Maxi, dok je lanac sa najvećom lojalnošću kupaca senfa u posmatranom periodu bio DIS. 

O istraživanju 

GfK Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi "slivaju" se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata.