Summi1
Summit2

CPS GfK: Aditive i praškove za torte i kolače kupilo 65% domaćinstava

Osvrt na kategoriju - Dodaci za torte i kolače

Analize

11.01.2024

Manji formati se izdvajaju kao dominantniji formati za kupovinu ovih proizvoda: tradicionalne prodavnice sa 27% količinskog učešća i minimarketi sa 26%. Zatim slede supermarketi sa 25%, diskontni lanci sa 12% i hipermarketi sa 7%

Autor: Slavica Kovačević, Consumer Panels & Services, slavica.kovacevic@gfk.com 

U fokusu ovog istraživanja je kupovina aditiva i praškova za torte i kolače u periodu od juna do avgusta 2023. godine.

U posmatranom periodu, 65% domaćinstava u Srbiji je kupilo proizvod posmatrane kategorije barem jednom. Prosečna frekvenca kupovine je nešto manja od tri puta u datom tromesečnom periodu. 

Količina kupljenih praškova i aditiva za torte i kolače je opala za 6% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, dok je prosečna plaćena cena proasla za 25%.

Manji formati se izdvajaju kao dominantniji formati za kupovinu ovih proizvoda: tradicionalne prodavnice sa 27% količinskog učešća i minimarketi sa 26%. Zatim slede supermarketi sa 25%, diskontni lanci sa 12% i hipermarketi sa 7%. Maxi se izdvaja kao prodavac sa najvišom lojalnošću kupaca u ovom periodu.

Top tri brenda unutar ove kategorije odnose zajedno 37% ukupne kupljene količine i to su abecednim redosledom: C, Moravka i Unijapak. Kod sva tri brenda je zabeležen rast količinskog učešća naspram istog perioda prethodne godine. Brend koji se izdvaja sa najvišom lojalnošću kupaca, od vodeća tri, jeste Unijapak.

O istraživanju

GfK Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi „slivaju“ se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata.

Analize