Summi1
Summit2

CPS GfK: Udeo promocija slanih grickalica beleži rast od 27%

VKK - Slane grickalice

Vodič kroz kategoriju

12.01.2024

Supermarketi sa 28% količinskog učešća se izdvajaju kao najdominantniji format za kupovinu slanih grickalica. Zatim slede minimarketi i tradicionalne prodavnice sa po 26% i 19% učešća, respektivno. Diskontni lanci doprinose sa 16%, a hipermarketi sa 9% učešća

Autor: Slavica Kovačević, Junior CP Researcher, slavica.kovacevic@gfk.com 

U fokusu ovog istraživanja je kupovina slanih grickalica. U okviru analize obuhvaćene su
kategorije čipsa, krekera, flipsa, orašastih plodova, pečenih grickalica i pirničanih i kukuruznih galeta, u periodu od juna do jula 2023. godine.

Penetracija slanih grickalica, u posmatranom dvomesečnom periodu, iznosi 88% dok je prosečna frekvenca nešto manja od šest puta, odnosno tri puta mesečno. Čips, flips i orašasti plodovi zajedno doprinose sa 67% količinskog učešća unutar ove kategorije. Ukupna kupljena količina slanih grickalica je opala za 6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Supermarketi sa 28% količinskog učešća se izdvajaju kao najdominantniji format za kupovinu slanih grickalica. Zatim slede minimarketi i tradicionalne prodavnice sa po 26% i 19% učešća, respektivno. Diskontni lanci doprinose sa 16%, a hipermarketi sa 9% učešća. 

Top 3 brenda odnose 24% kupljene slanih grickalica i to su abecednim redosledom: Chipsy, Pardon i Smoki. Smoki se izdvaja kao brend sa najvišom lojalnošću kupaca.

Udeo privatnih marki je opao u odnosu na isti period prethodne godine i sad iznosi 19%. Udeo promocija je porastao i iznosi 27% u periodu od juna do jula 2023. godine. 

O zdravlju nekog brenda nam govore osnovni ključni pokazatelji kao što su penetracija, frekvenca i kupljena količina. Međutim, poznavanjem prehrambenih navika kupaca možemo da razaznamo koje kategorije i brendovi se više ističu kod različitih tipova kupaca.

U okviru GfK CPS segmentacije kupaca po prehrambenim navikama, izdvajamo pet tipova kupaca: Old Schoolers, kod kojih se orašasti plodovi najviše ističu naspram totalnog količinskog učešća orašastnih plodova u kategoriji slatkih grickalica. Pirinčane i kukuruzne galete se značajno izdvajaju kod Quick & Healthy Cooks. Green Enthusiasts natprosečno kupuju flips, dok Masterchefovi natprosečno kupuju čips. Kod tipa Instant Eaters krekeri imaju viši količinski udeo naspram njihovog količinskog učešća na totalnom tržištu.

O istraživanju:

GfK Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi „slivaju“ se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata.