Summi1
Summit2

Dr. Oetker napreduje na polju održivosti

POSLOVANJE

Srbija

19.02.2024

Kompanija je izvestila o svojim akcijama na polju održivosti koje je u prethodnom periodu sprovela u okviru svoje Povelje održivog razvoja.

Iz kompanije naglašavaju da korporativna odgovornost i održivo delovanje imaju dugu tradiciju u kompaniji, dodakući da je težnja kompanije da zajedno sa potrošačima kreira "ukus doma" vođena ciljem da ponudi "najbolja iskustva uživanja u hrani", ispunjavajući želju ljudi za zdravijim i održivijim načinom života, kako bi sačuvali planetu za buduće generacije.

Prehrambena industrija snosi veliku odgovornost i ima veliki potencijalni uticaj na pozitivne promene. Kompanija Dr. Oetker ujedinjuje aktivnosti koje donose unapređenja za potrošače, zaposlene, životnu sredinu i društvo u celom svetu. Svojim aktivnostima koje obuhvataju ekonomske, ekološke i socijalne ciljeve Dr. Oetker odgovorno sprovodi ciljeve održivosti u dimenzijama "Naša planeta", "Naša hrana" i "Naša kompanija", istakao je Sanjin Laganin, generalni direktor kompanije Dr. Oetker Srbija.

Naša planeta

Klimatski neutralna Evropa je targetirani cilj od strane EU koji treba da se dosegne do 2050. sa nulom na polju zagađenosti atmosfere. Dr. Oetker povelja održivog razvoja daje doprinos ovom cilju i Dr. Oetker misija jeste da emisija ugljen dioksida bude nula. Kompanija je već smanjila emisiju štetnih gasova za 40%, koristeći zelenu energiju od 2021. i planira dalje investicije u obnovljive izvore.

Kompanija prati društvene i ekološke aspekte svojih sirovina, ciljajući da do 2025. uspostavi lance snabdevanja bez krčenja šuma za papir, šećer, palmino ulje i kakao prah. Otpad se reciklira, a cilj je imati 100% reciklabilnu ambalažu do 2025. Takođe, planirano je smanjenje organskog otpada do 2025.

Pored toga, Dr. Oetker koristi isključivo održive sirovine za palmino ulje i kakao prah od 2022. godine, sertifikovane od strane Rainforest Alliance i RSPO. Oznaka žabice na proizvodima garantuje poštovanje ekoloških i ljudskih prava u proizvodnji.

Naša hrana

Dr. Oetker ima cilj da do 2025. obezbedi potpunu transparentnost nutritivnih vrednosti i sastojaka sadržanih u svojim proizvodima i da smanji sadržaj šećera od 10 do 15 procenata u recepturama proizvoda. Pored toga, Dr. Oetker proizvodi ne sadrže transmasne kiseline.

Naša kompanija

Dr. Oetker želji da obezbedi bezbedno radno okruženje, osigura pravo na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, garantuje jednakost, nula toleranciju za svaku vrstu diskriminacije i uznemiravanja, kao i da plati platu za život za svojih više od 17.000 zaposlenih širom sveta.

Od početka 2023. godine, nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja (German Supply Chain Due Diligence Act) takođe se primenjuje i na sve ostale lokacije unutar Dr. Oetker Grupe. Namera Zakona je da poboljša međunarodnu situaciju u pogledu ljudskih prava. 

U Srbiji, kroz višegodišnju podršku takmičenju studenata Ekotrofelija, koje za krajnji cilj ima razvoj proizvoda koji su ekološki opravdani, Dr. Oetker ističe svoju posvećenost održivom razvoju i podržava nove generacije stručnjaka u pronalaženju inovativnih rešenja koja će doprineti zaštiti životne sredine i promovisati ekološki odgovornu potrošnju.

Izvor: InStore
Foto: Dr. Oetker