Summi1
Summit2

Miljan Ždrale, EBRD: Budimo svesni potencijala našeg poljoprivredno-prehrambenog sektora

KOLUMNA PONEDELJKOM

Iz ugla stručnjaka

11.03.2024

Kako se industrija proizvodnje hrane i poljoprivreda u Srbiji suočavaju sa izazovima koje nameću klimatske promene – jedno je od glavnih pitanja koje zaokuplja kako donosioce odluka u Srbiji tako i stručnu javnost i međunarodne organizacije poput Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).To je bilo i jedno od glavnih pitanja na nedavno održanom panelu u okviru Kopaonik biznis foruma, a ovde vam prenosimo glavne ideje.

Piše: Miljan Ždrale, direktor agrobiznis tima EBRD za Centralnu i Jugoistočnu Evropu 

Kao i ostatak sveta, i Srbija se trenutno suočava sa jednim svojevrsnim globalnim izazovom; reč je o pitanju prehranjivanja rastuće populacije uz ograničenja koje donose klimatske promene. Budućnost poljoprivrede je po prirodi transformacionalna i inovativna i, da bi se adekvatno suočila sa ovim izazovom, ceo prehrambeni sistem mora da prođe kroz drastičnu transformaciju. Ova transformacija će zahtevati promene u načinu na koji upravljamo zemljišnim i vodenim resursima, povećanje proizvodnje hrane i prinosa uz smanjenje upotreba resursa, kao i usvajanje raznovrsnijih tipova ishrane koji su manje odgovorni za stvaranje gasova sa efektom staklene bašte.

U Srbiji postoji toliko mogućnosti za uspeh poljoprivredno-prehrambenog sektora. Svi smo svesni potencijala koji ovaj sektor ima, kao i značaja za našu ekonomiju. Ipak, sa ekonomskim rastom zemlje u poslednje dve decenije i pojačanim korišćenjem resursa, ne možemo razmišljati samo linearno. Transformacija ka održivijem i cirkularnom pristupu proizvodnji mora da postane deo agende i strateškog razmišljanja prehrambenih kompanija i farmera. 

Ovakav pristup ima za cilj da eliminiše otpad i kontinuiranu upotreba resursa, promoviše obnovu i reciklažu kako bi se stvorio zatvoreni sistem i umanjila upotreba resursa i proizvodnja otpada, zagađenja i emisija štetnih gasova. Deo ovog pristupa je i kreiranje boljeg dizajna proizvoda i promocija novih modela poslovanja. Usvajanje cirkularnog modela može dovesti do jačanja sigurnosti pri dobavljanju sirovih materijala, povećanja konkurentnosti, promovisanja inovativnosti, kao i ekonomskog rasta. EBRD ima iskustva i znanja u identifikovanju i finansiranju održivih i cirkularnih projekata, a naša Regionalna inicijativa za cirkularnu ekonomiju (eng. Circular Economy Regional Initiative) je aktivna na celom Zapadnom Balkanu. 

Ovakav pristup neće postati realnost zato što to zahtevaju investitori i vlade, veliku ulogu u ovoj transformaciji imaju i potrošači. Svedoci smo jasnih trendova koji ukazuju da potrošači zahtevaju proizvode koji se prave na održivije načine i u skladu sa principima očuvanja životne sredine,  uprkos pritisku na kućni budžet sa kojim se mnogi potrošači suočavaju poslednjih nekoliko godina. Ovaj proces transformacije može biti pun izazova za privatne kompanije, jer zahteva strateško-korporativno angažovanje, nadogradnju znanja i značajne kapacitete u vidu ljudskih resursa. Ipak, koordinisani napori od strane većeg broja aktera u sopstvenim dobavljačkim lancima, inovativna rešenja u saradnji sa farmerima i njihovim saradnicima i asocijacijama, kao i trgovcima i maloprodajnom mrežom, mogu dovesti do stvaranja jakog katalizatora promena kako bi se ostvarila ovakva transformacija. Jasne nacionalne strategije za poljoprivredno-prehrambeni sektor i stabilno poslovno okruženje su takođe ključni deo ove promene. 

Svedoci smo jasnih trendova koji ukazuju da potrošači zahtevaju proizvode koji se prave na održivije načine i u skladu sa principima očuvanja životne sredine,  uprkos pritisku na kućni budžet sa kojim se mnogi potrošači suočavaju poslednjih nekoliko godina.

I upravo ovde inovacije dolaze do značaja. Primena novih poslovnih modela, tehnologija i procesa predstavlja ogromnu priliku za poljoprivredno-prehrambeni sektor u Srbiji, posebno imajući u vidu u kojoj meri je naš IT sektor razvijen. Upotreba tehnoloških dostignuća kao što su sateliti, senzori, dronovi ili online platforma za učenje su već u porastu u globalnim poljoprivrednim kompanijama. Ova tehnološka dostignuća mogu doprineti postizanju efikanosti, veće profitabilnosti, i mogu doprineti globalnim ciljevima kao što je borba protiv klimatskih promena. Veća upotreba savremenih tehnologija može doneti jasne koristi poljoprivrednim i uzgajivačkim kompanijama. Na primer, korišćenjem senzora, GPS-a i dronova za prikupljanje informacija o uslovima zemljišta, vremenskim prilikama i zdravlju useva, proizvođači mogu ostvariti bolju iskorišćenost zemljišta, kao i smanjiti troškove radne snage, imajući u vidu teškoće u pronalaženju radne snage u poslednje vreme. Ovo dalje može pomoći kompanijama da povećaju svoju konkurentnost, dostignu ESG standarde i da se okrenu i ka novim tržištima. EBRD podržava kompanije da implementiraju nove, digitalne tehnologije, ali takođe imamo za cilj da identifikujemo i pojačamo korišćenje inovativnih rešenja start-up sektora, kao i da ih povežemo sa etabliranim industrijama. 

Prihvatanjem novih tenologija, usvajanjem održivih praksi i zajedničkim radom, poljoprivredno-prehrambeni sektor u Srbiji može imati vitalnu ulogu u suočavanju sa izazovima 21. veka i izgradnji održivije i otpornije ekonomije.