Summi1
Summit2

Katarina Ercegovac, specijalista za korporativne komunikacije i događaje, Delhaize Serbia: Kompanije kao "influenseri" društvenih promena

GOST UVODNIČAR - FEBRUAR 2024

Srbija

12.03.2024

Digitalno doba sa sobom je donelo i nove kanale komunikacije, a sa njima i nova zanimanja. Jedno od njih smatram posebno zanimljivim jer je od privatnih profila na društvenim mrežama koje pažljivo sluša i prati dovoljno veliki broj ljudi, vrtoglavom brzinom postalo medij za sebe, utkavši se u marketing, pa i PR strategije kompanija koje žele da se njihova priča čuje. A tajna njegovog uspeha leži u dve ključne reči – poverenje i uticaj. Reč je naravno o „influensingu“.

Iako je anglicizam „influenser“ u naš govorni jezik ušao kao imenica koja se povezuje sa zanimanjem na društvenim mrežama, on prvobitno označava onog koji vrši uticaj, ko inspiriše i podstiče akcije drugih. A kakve to veze ima sa kompanijama? 

Već je uveliko prepoznato da se uspeh kompanije više ne meri samo pukim bilansom već time da li posluje odgovorno. Sve veće zagađenje životne sredine i čitave planete alarmiralo nas je i podstaklo da postanemo održiviji, a shvatanje koliki doprinos kompanije mogu da pruže rešavanju problema od značaja za društvo je dobra strana svih prethodnih globalnih, i ne tako lepih, događaja. To shvatanje promenilo je kako prioritete poslovnih subjekta s jedne strane, tako i očekivanja kupaca sa druge. Kompanije kojima je ovakav vid aktivnosti već bio utkan u srž poslovanja još više su se angažovale u ovim oblastima, a one koje su zaostajale vrlo brzo su morale da se prilagode novim zahtevima društva. Jedno je postalo sigurno - brendovi koji žele da ostanu relevantni, osim na potrebe kupaca, danas treba da odgovore i na potrebe zajednice. 

Da li su društveno odgovorne kompanije budućnosti one koje su „pratioci“ ili „influenseri“ društvenih promena? 

Sa druge strane, taj period brojnih izazova društva, kojima svedočimo, podsetio nas je i na činjenicu da se prave, korenite promene najefikasnije i najuspešnije mogu postići udruženim delovanjem. Međutim, tu je važno razumeti i da u lancu zajedničkog delovanja jedan od aktera treba da bude inicijator, pokretač, onaj ko inspiriše i podstiče akcije drugih. Zato smatram da treba da odemo korak dalje od definicije društveno odgovornog poslovanja kao odgovora na potrebe zajednice i postavimo pitanje da li tu ulogu mogu imati upravo kompanije? Da li mogu da prate trendove u ovoj oblasti ili i da te trendove stvaraju? Da učestvuju u rešavanju problema kada do njih dođe ili i da budu pokretači promena? Prevedeno na jezik mladih - da li su društveno odgovorne kompanije budućnosti one koje su „pratioci“ ili „influenseri“ društvenih promena?  

Smatram da liderske kompanije već znaju odgovor i da se uveliko kreću u tom pravcu. Počevši od prepoznavanja prostora za unapređenje različitih oblasti od značaja za očuvanje zdrave planete i ljudi, preko podizanja svesti javnosti o tome, ukazivanja na važnost njegovog rešavanja, pa sve do pozivanja na zajedničko delovanje, uz vođenje primerom. A da bi ove inicijative zaista napravile promenu one moraju da imaju i određeni „influens“ na društvo. Ako se vratimo na početak i dve ključne reči koje definišu snagu „influensiga“– poverenje i uticaj, shvatićemo da je reč o dva uzročno-posledična pojma pri kojima snaga drugog (uticaj) zavisi od snage prvog (poverenje). Zato bih rekla da je stvaranje odnosa poverenja sa kupcima, uz iskren pristup baziran na brižnosti i humanosti, preduslov društveno odgovornih kompanija kao „influensera“ društvenih promena.