Summi1
Summit2

Osnove efektnog prezentovanja za FMCG industriju

RADIONICE

Radionice

19.06.2020.

U savremenom svetu stalnog i intenzivnog komuniciranja, predstavljanja ideja i poslovnih rezultata od nas, ne samo da se očekuje da prezentujemo efektno, lako i artikulisano, već i da naša prezentacija ostavi jak utisak i izdvoji se iz mase prosečni

U savremenom svetu stalnog i intenzivnog komuniciranja, predstavljanja ideja i poslovnih rezultata od nas, ne samo da se očekuje da prezentujemo efektno, lako i artikulisano, već i da naša prezentacija ostavi jak utisak i izdvoji se iz mase prosečnih. Ukoliko u tome uspemo mnoga vrata nam se otvaraju. Pridobijamo ljude, motivišemo zaposlene i ostavljamo jak utisak na poslovne saradnike. Ipak, veliki broj ljudi ima problem sa prezentovanjem i javnim nastupom.

KOME JE RADIONICA NAMENJENA

 • Brend menadžerima
 • Marketing menadžerima
 • Direktorima marketinga
 • Menadžerima ključnih kupaca
 • Menadžerima prodaje
 • Direktorima prodaje
 • Svima onima koji imaju potrebu daunaprede svoj način prezentovanja i veštine javnog nastupa koji zahteva njihova pozicija

Na radionici ćemo naučiti:​

 1. Kako iskoristiti tremu: Trema je ok, znači da nam je stalo. Na skali od jedan do deset možemo da razlikujemo potpunu opuštenost i potpunu blokiranost. Ni jedna ni druga krajnost nam ne odgovaraju ukoliko želimo da prezentujemo efektno i atraktivno. Tremu ne možemo da negiramo, ali možemo da je iskoristimo kao energiju za dobar javni nastup.
 2. Kako pravilno koristiti glas u javnom nastupu: Glas je jedan od najmoćnijih, a opet najzapostavljenijih alata govornika. Govorimo li svojim glasom? Imamo li samo jedan glas? Kojom glasnošću treba da govorimo? Takodje posebnu pažnju ćemo posvetiti dikciji kao obeležju dobrog, artikulisanog i obrazovanog govornika.
 3. Kako se kretati i ponašati: Nervoza nas tera da se krećemo, često nesvesno. Ovo konfuzno kretanje ne komunicira dobro, a može čak da deluje odbojno. Kako bi bilo kada bismo svesnim kretanjem komunicirali sa auditorijumom i na taj način podržavali poruku.
 4. Kako strukturisati svoj govor: U školi smo učili o uvodu, razradi i zaključku. Nešto slično možemo primeniti i na svoju prezentaciju. No, postoji dosta struktura koje su nam pomažu da jasno i artikulisano prenesemo poruku. Ove strukture imaju još jednu prednost. Kada imamo jasnu strukturu, ne moramo više da mislimo o formi već samo o sadržini. Sloboda izražavanja raste što je struktura čvršća.
 5. Kako ”dobaciti” do publike, tj. kako projektovati svoju poruku: Možemo da budemo potpuno povezani sa sobom, u dobrom emotivnom stanju, veoma uverljivi, naše verbalno i neverbalno mogu da se potpuno slažu, pa ipak da ne ”dobacimo” do sagovornika ili publike. Kako to? Tako što ne ”projektujemo”, tako što nivo naše energije nije dobar, tako što nismo uzeli u obzir prostor u kome nastupamo i tehnologiju (mikrofon ili kameru npr.) koja to podržava. Na treningu se detaljno bavimo odredjivanjem stepena intenziteta sa kojim prezentujemo.
 6. Kako sa teškim klijentima i nezgodnim pitanjima: Posvećujemo posebnu pažnju takozvanoj hostilnoj publici ili teškim klijentima i nezgodnim pitanjima. Radeći u sigurnom okruženju izazivamo sebe kroz improvizaciju u kojoj simuliramo nezgodne situacije koje bi mogle da se dogode na nastupu.

KOTIZACIJA

1 osoba: 200 EUR
2 osobe iz kompanije: 190 EUR po osobi
3 osobe iz kompanije: 180 EUR po osobi
4 i više osoba iz kompanije: 170 EUR po osobi

U kotizaciju su uključeni:

 • 2 pauze za kafu
 • Ručak
 • Materijal sa predavanja u štampanoj ielektronskoj formi

KONTAKT

Menadžer projekta:
Mirjana Ivanković
mirjana@instore.rs

tel: (011) 41 41 100
mob: 069 11 22 460