Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Grickanje čipsa i flipsa, ispred i na malim ekranima

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

11.01.2022.

Detaljniji presek same kategorije Čips i grickalice ukazuje na to da 61,1% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Čips i flips, dok preostalih 38,9% udela u TV oglašavanju pripada klasi Grickalice 

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije, koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma, koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda Čips i grickalice, u okviru sektora „Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda Čips i grickalice na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 31. julom 2021. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP, tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja, na analiziranim TV stanicama.

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavljaju 2. sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, i na njega otpada 18,7% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda.

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Bezalkoholna pića sa 32,9% udela u sektoru, dok je blisko prati kategorija Slatkiši sa 29,8% udela, dok je kategorija Čips i grickalice na nepromenjenom 3. mestu, po TV oglašavanju sa 12,9% udela, u toku analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek same kategorije Čips i grickalice ukazuje na to da 61,1% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase Čips i flips, dok preostalih 38,9% udela u TV oglašavanju pripada klasi Grickalice.

Što se tiče TV oglašivača, koji su tokom analiziranog perioda bili aktivni u okviru kategorije Čips i grickalice, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Marbo Product sa udelom od 54,4% ostvarenih EqGRP, u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Atlantic Grupa sa 21,3% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Pepsico sa 7,7% udela. Slede Bambi sa 7,6%, Chipita sa 4,4%, Mondelez sa 2,8%, Jaffa sa 1%, Vitaminka sa 0,9% udela, u ukupnom TV oglašavanju ove kategorije na srpskom tržištu.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Čips i grickalice, pokazuje da najveći udeo u kategoriji otpada na Chipsy sa 34,2% ostvarenih EqGRP, u okviru te kategorije. Na drugom mestu je Clipsy sa 20,1%, na trećem je Smoki sa 17%, slede Doritos sa 7,7%, Bake Rolls sa 4,4%, Prima sa 4,3%, Plazma Keks ima 4,1%, Bambi Grickalice 3,5%, a Tuc 2,8%. Slede još i Stobi Flips sa 0,9%, zatim Jaffa Tak sa 0,5%, kao i Trik Jaffa sa 0,5%.

-

U okviru kategorije proizvoda Čips i grickalice, ulaganje u TV oglašavanje je značajno više usmereno ka klasi Čips i flips. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Marbo Product, sa više od polovine udela u ukupnom TV oglašavanju ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljeniji Chipsy.