Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Bezalkoholna pića često na malim ekranima

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

14.07.2022

Detaljniji presek kroz kategoriju bezalkoholnih pića, ukazuje na to da su Gazirani sokovi najaktivnija klasa proizvoda sa 44,6% udela, za njom sledi klasa Mineralna voda sa 36,6% udela, zatim Negazirani sokovi sa 12,3% udela. Za njima slede Energetski napici sa 3,5% udela i Instant sokovi sa 3%, te Ice Tea sa samo 0.2% udela u kategoriji

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva, sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja Bezalkoholnih pića, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova

Bezalkoholnih pića na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od februara 2021. godine zaključno sa januarom 2022. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

“Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića” predstavljaju drugi sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, na koji otpada 19,1% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, prva po udelu je kategorija “Bezalkoholna pića” sa čak 40,7% udela u sektoru, poprilično ispred prve sledeće kategorije “Slatkiši”, na koju otpada 27,7% udela. 

Detaljniji presek kroz kategoriju bezalkoholnih pića, ukazuje na to da su Gazirani sokovi najaktivnija klasa proizvoda sa 44,6% udela, za njom sledi klasa Mineralna voda sa 36,6% udela, zatim Negazirani sokovi sa 12,3% udela. Za njima slede Energetski napici sa 3,5% udela i Instant sokovi sa 3%, te Ice Tea sa samo 0.2% udela u kategoriji.
Klase bezalkoholnih pića i njihov udeo u okviru TV oglašavanja celokupne kategorije proizvoda su prikazane na grafikonu.

Kada posmatramo samu kategoriju „Bezalkoholna pića“, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Coca-Cola sa udelom od čak 52,6% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija VodaVoda sa 14,7% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Knjaz Miloš sa 10,7% udela; sledi PepsiCo sa 8,6%, Atlantic Grupa sa 5,1%, te Planinka Kuršumlija sa 1,7%, Mg Mivela sa isto 1,7%, Jamnica sa 1,1%. Preostalih 3,7% udela u TV oglašavanju, u okviru navedene kategorije, otpada na ostale oglašivače, kao što su Nectar, Red Bull i drugi. 

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije „Bezalkoholna pića“ pokazuje da najveći udeo u njemu zauzima brend Coca-Cola sa 17,7% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je VodaVoda sa 14,7%, a na trećem PepsiCo sa 8,6%. Slede Rosa voda sa 8,4%, Schweppes sa 7%, Fanta sa 6,7%, dok na Next u ukupnom TV oglašavanju otpada 6,1% udela. Ostali brendovi, koji su bili najaktivniji što se tiče TV oglašavanja tokom analiziranog perioda, su Aqua Viva, Knjaz Miloš, Cedevita, Joz, Coca-Cola Zero, Cockta i drugi.
***
U okviru kategorije proizvoda “Bezalkoholna pića“ oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasama Gazirani sokovi i Mineralna voda. Što se proizvođača tiče, najaktivniji su Coca-Cola i VodaVoda, sa svojim proizvodima iz ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu od februara 2021. zaključno sa januarom 2022, najzastupljeniji gazirani sok Coca-Cola.