Summi1
Summit2

GfK: Drogerije dominiraju u kupovini boja za kosu

VKK - Boje za kosu i šminka

Vodič kroz kategoriju

12.10.2022.

Boje za kosu je, u posmatranom petomesečnom periodu, barem jednom kupilo svako treće domaćinstvo (36% od ukupnih domaćinstava). U odnosu na isti period 2021. godine, zabeležen je pad ukupne penetracije ove kategorije za 3%. Učestalost kupovine boja za kosu je dva puta u analiziranom periodu

Autor: Slavica Kovačević, Junior CP Researcher, slavica.kovacevic@gfk.com

U fokusu ovog istraživanja je kupovina kategorije boje za kosu, u periodu od novembra 2021. godine do marta 2022. godine. 

Boje za kosu je, u posmatranom petomesečnom periodu, barem jednom kupilo svako treće domaćinstvo (36% od ukupnih domaćinstava). U odnosu na isti period 2021. godine, zabeležen je pad ukupne penetracije ove kategorije za 3%. Učestalost kupovine boja za kosu je dva puta u analiziranom periodu.

Drogerije apsolutno dominiraju kada su u pitanju kupovine boja za kosu, sa čak 46% tržišnog učešća ovog maloprodajnog formata u kategoriji. Slede supermarketi sa 13% učešća, tradicionalne prodavnice sa 12% i hipermarketi sa 9%. 
Od nekih 40 kompanija koje u svom asortimanu imaju boje za kosu, top tri koje se izdvajaju po vrednosnom učešću su (abecednim redosledom): Garnier, Henkel&Schwarzkopf i Stevan Still, sa zbirnim učešćem od oko 65% totalne vrednosti. Kompanija sa najvišom lojalnošću među kupcima je Henkel&Schwarzkopf sa 71%. 

Ukupno učešće PL-a u kategoriji je svega 4%. Kupovine na promocijama odnose 1/3 ukupne generisane vrednosti, tj 34% i time zaključujemo da su promocije bitan faktor pri kupovini boja za kosu.

O istraživanju
GfK Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Adria regionu neprekidno traje duži niz godina (u Hrvatskoj od 2000. godine, u Srbiji od novembra 2002, a u BiH u periodu od 2004. do 2012. godine). U centru pažnje je merenje potrošnje oko 130 proizvodnih kategorija na reprezentativnom uzorku domaćinstava. Podaci se prikupljaju uz pomoć pametnog telefona i SmartScan mobilne aplikacije. Ova metodologija meri potrošnju robe široke potrošnje koja se konzumira u samom domaćinstvu i pokriva kupovinu u svim kanalima distribucije. Proizvodi koji se potroše van domaćinstva nisu predmet ovog istraživanja. 

 

O GfK 
GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 10.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača.