Summi1
Summit2

NielsenIQ RMS: Velika ponuda mleka, hrane, kozmetike i pelena za bebe

Sve za bebe i decu

Vodič kroz kategoriju

17.11.2022

Na osnovu analize tržišta, kojom je obuhvaćen period avgust 2021. – jul 2022, u Srbiji je uočljiv rast prodaje mleka za bebe u odnosu na prethodno posmatrani period, i to po sva tri prodajna kriterijuma – vrednosno 16,9%, količinski 10% i komadno 6,8%... Količinska prodaja hrane za bebe je u porastu vrednosno 17,3%, količinski 1,3% i komadno 8,6% na tržištu Srbije… Kozmetika za negu kože beba beleži rast vrednosne prodaje od 5,3%, dok volumenski beleži pad od -4% i komadno -4,3%

Autor: NielsenIQ

Mleko za bebe
Svuda u svetu, pa i u Srbiji postoje razni tipovi i varijante veštačkog mleka za bebe. Razlikuju se po uzrastu beba, načinu pripreme.

Na osnovu analize tržišta, kojom je obuhvaćen period avgust 2021. – jul 2022, u Srbiji je uočljiv rast prodaje mleka za bebe u odnosu na prethodno posmatrani period, i to po sva tri prodajna kriterijuma – vrednosno 16,9%, količinski 10% i komadno 6,8%.

Značajno je navesti da je, u vezi sa kanalima preko kojih mleko za bebe stiže do kupaca, a uključeni su objekti hipermarketa/supermarketa, velikih/srednjih prodavnica, u odnosu na prethodno posmatrani period u objektima hipermarketa/supermarketa zabeležen je rast vrednosne (4%), i pad količinske (-2,2%) i komadne (-10,7%) prodaje ovih proizvoda, dok velike i srednje prodavnice beleže rast, vrednosno 21,5%, količinski 14,3% i komadno 13%.

Posmatrano po regionima Srbije, vrednosna prodaja mleka za bebe najveća je u Beogradu 44%, potom Vojvodini 24,5%, u centralno-zapadnoj Srbiji 18,3%, i jugoistočnoj Srbiji iznosi 13,2%.

Kada govorimo o najvećim proizvođačima mleka za bebe, najzastupljeniji na srpskom tržištu su sledeći (po abecednom redu): Hipp, Humana, Milupa, Nutricia, United Pharmaceuticals. Ovih pet proizvođača zauzima 93,8% vrednosnog i 93,4% količinskog udela u ukupnoj prodaji mleka za bebe na srpskom tržištu, u analiziranom periodu.

Za analizu prodaje mleka važna je i njihova podela po uzrastu bebe: najveće učešće u prodaji ima mleko za bebe od rođenja 22,5%, potom uzrasta od nula do šest meseci i iznosi 21%, potom sledi za bebe od šest meseci 18%, šest do 12 meseci 16,3%.

U analizu prodaje mleka za bebe uključena je i njegova podela po dodatim sastojcima: bez dodatih sastojaka učestvuje sa 50,1%, sa probiotikom i omega 3 i 6 - 13%.
Ako posmatramo veličinu pakovanja, najdominatnije pakovaje je pakovanje od 800g sa učešćem od 64,6%, potom 400g i učešćem u prodaji od 21,2%. Ostala pakovanja imaju dosta niže učešće u prodaji.

Hrana za bebe
Kako bebe vremenom usvajaju čvrstu hranu, jer majčino mleko više ne može da zadovolji  njihove nutritivne potrebe, roditelji se svakodnevno suočavaju sa  problemom pronalaženja dovoljno raznovrsne hrane za svoje najmlađe. S druge strane, proizvođači se stoga trude da odgovorno i kvalitetno odgovore na izazove koje im nalaže industrija hrane za bebe. 

Počevši od prve kašike, način na koji kreiramo plan ishrane dugoročno utiče na zdravlje beba. Osim što izgrađuje metabolizam, konzumacija čvrste hrane jedan je od ključnih faktora za pravilan razvoj deteta jer ih navodi da ispravno žvaću, čime razvijaju desni i mišiće koji su im potrebni za artikulaciju govora. Većina roditelja postepeno prelazi na „čvrstu ishranu“ kada njihove bebe napune šest meseci. Griz i cerealije uživaju najveće poverenje, kada su u pitanju nutritivne vrednosti, ali i zbog svoje mekane strukture često predstavljaju prvi izbor prilikom navikavanja beba na novi režim ishrane. 
Baby food wet je tako dominantan na tržištu hrane za bebe (59,6%), potom se iza njega nalaze cerealije (17,8%), griz (13,7%), baby drinks (8,6%), i baby biscuits (0,2%). 

Prema podacima agencije NielsenIQ, za period  avgust 2021 – jul 2022, kada je reč o proizvođačima u kategoriji hrane za bebe – pet brendova koji kumulativno imaju više od 78% tržišnog učešća su: Baby Food Factory, Fructal, Hipp, Podravka, SL Takovo (poređano abecednim redom). 
Kompanije u ovoj industriji svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivaju na podmirenju potreba savremene porodice za zdravom dečijom hranom. U odnosu na isti period prošle godine, količinska prodaja hrane za bebe je u porastu vrednosno 17,3%, količinski 1,3% i komadno 8,6% na tržištu Srbije.  

Ako posmatramo regione, najveći porast beleži jugoistočna Srbija i iznosi 22,6%, potom sledi Vojvodina sa 19,8%, Beograd 14,5%. Zanimljivo je napomenuti da Beograd ima najveće učešće u vrednosnoj prodaji i iznosi 33,8%, dok najmanje ima Zapadna Srbija 18,3%.

Ako posmatramo kanale prodaje, najveće vrednosno učešće imaju velike/srednje prodavnice, odnosno objekti od 40 do 300m2 i ono iznosi 58%, gde su uključene i drogerije, potom hipermarketi i supermarketi 33,8%, slede male prodavnice sa 8,1% učešća u prodaji. 

Najveći količinski rast beleže velike i srednje prodavnice od 5%, dok hipermarketi/supermarketi beleže pad od -3,2% u odnosu na isti period godinu dana pre.
Što se tiče tipa pakovanja, najviše hrane se proda u teglicama i to 38,7%, potom kesicama 28,6%, slede kutije sa 21,4% učešća u prodaji i flašice sa 7,2%.

Najdominantnija veličina pakovanja je pakovanje od 190g sa 22,8% vrednosnog učešća, sledi pakovanje od 200g sa 21,8%, potom 100 i 125g.

Ukoliko posmatramo segment sa dodatim ukusima, najdominantnije učešće ima hrana za bebe bez dodatih ukusa, tačnije 73,7,%, potom sledi hrana za bebe sa ukusom čokolade sa 5,3%, zatim jabuke sa 2,5%, dok ostali ukusi imaju nešto niže učešće.

S obzirom na odgovornost prema potrošačima, dalja izrada proizvoda u ovim kategorijama pratiće najsavremenijie tehnološke procese i trendove ponašanja potrošača ne bi li proizvođači adekvatno pomagali porodicama u što zdravijoj ishrani svojih najmlađih članova.

Kozmetika za bebe
Zbog toga što se bebina koža razlikuje od kože odraslih veoma je važno koristiti proizvode koji su posebno napravljeni za njenu osetljivu kožu. Neki proizvođači idu i korak dalje, dodajući sastojke koji proizvodima daju dodatne atribute - za osvežavanje ili hidriranje kože, za dodatnu negu ili efekte glatkoće. 

U periodu avgust 2021- jul 2022, kozmetika za negu kože beba beleži rast vrednosne prodaje od 5,3% u poređenju sa istim periodom godinu dana pre. Volumenski, beleži pad od -4%, komadno -4,3%.

Najveće učešće u prodaji imaju bebi kreme, losioni i ulja sa 74,1%, slede bebi kreme za menjanje pelena sa 16,5% učešća u prodaji. Talk-puder učestvuje u prodaji sa 9%.

NielsenIQ panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje - hipermarketi/supermarketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni. Prodaja ovih proizvoda u supermarketima/hipermarketima beleži pad u sva tri tipa prodaje - količinski (-6,4%), vrednosno (-0,3%) i komadno (-5,3%). Velike i srednje prodavnice u koje ulaze i drogerije imale su vrednosni rast (8,8%), dok količinski pad (-0,7%) i komadno (-1,6%) u odnosu na isti period prethodne godine. Vrednosno, najviše je prodato u velikim i srednjim prodavnicama i imaju najveći udeo u vrednosnoj prodaji (72,8%), na drugom mestu vrednosno su hipermarketi/supermarketi sa 23,1%, male prodavnice sa 4,1%.

U svim regionima zabeležen je vrednosni rast prodaje kozmetike za negu beba u odnosu na isti period prethodne godine. Beograd ostvaruje rast od 5,8% vrednosne prodaje, Vojvodina 6,6%, centralno-zapadna Srbija 2,5%, i jugoistočna rast od 5,3% 

Posmatrano po udelu kozmetike za bebe po regionima, najveće vrednosno učešče ima Beograd 36,4%, dok je u Vojvodini taj procenat manji – 26,5%. Vrednosna prodaja u jugoistočnoj Srbiji je 17,8%, a u centralno-zapadnoj 19,2%. 

Top 5 proizvođača kozmetike za bebe zauzima 59,7% vrednosne prodaje i 51,2% količinske prodaje. Top 5 proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Alkaloid, DCP Hemigal, Dr Pavlović, Forest Tosara i Laboratories Expanscience France.
Ako posmatramo formu proizvoda, naprodavaniji segment je u u formi krema, sa vrednosnim učešćem od 40,2%.

Ako posmatramo veličinu proizvoda, najviše se prodaju pakovanja od 100ml/g sa 45,8% vrednosnog učešća, potom sledi pakovanje od 200ml/g sa 19,5% vrednosnog učešća. Ostala pakovanja nešto manje doprinose kategoriji kozmetika za bebe.

I na kraju, po tipu pakovanja, najdominantnije pakovanje je “tub“ sa 58,4% i “bottles“ sa 21,6%.

Pelene
Proizvođači pelena su se potrudili da budu prisutni za svaku fazu bebinog razvoja i zadvolje svačije potrebe. 
Kakva je prodaja pelena za bebe iz godine u godinu, govore podaci o prodaji robe široke potrošnje iz NielsenIQ maloprodajnog panela. Ono sto je, svakako, primetno je da iz godine u godinu pelene beleže rast vrednosne prodaje. 

U posmatranom periodu od avgusta 2021. do jula 2022. kada je u pitanju ukupna prodaja na nivou Srbije, zabeležen je rast u sve tri kategorije: u odnosu na isti period prethodne godine vrednosna prodaja veća je za 4,3%, količinska za 0,3%, a komadna za 5,1%. 

Vrednosna prodaja pelena, u posmatranom periodu, zabeležila je najveći rast u zapadnoj Srbiji (8,3%). Iako je u Beogradu zabeležen manji rast od 3,4%, prestonica agregira 32,4% ukupne prodaje.
Najveća količinska prodaja pelena ostvarena je u Beogradu 28,5%, dok je nešto manja količina prodata jugoistočnoj Srbiji 27,6%, Vojvodini 24,2%, i u zapadnoj Srbiji 19,8%. 

Posmatrano po kanalima prodaje, preko kojih ovi proizvodi stižu do potrošača, a uključeni su hipermarketi/supermarketi, velike/srednje,male prodavnice najveći rast komadne prodaje ostvaren je u velikim i srednjim prodavnicama (14,4%), dok je pad komadne prodaje zabeležen u hipermarketima/supermarketima (13,3%). 

Najveći udeo u prodaji pelena za bebe beleže velike i srednje prodavnice i to 66,9% po vrednosti. Na drugom mestu su hipermarketi/supermarketi, u kojima je zabeležena vrednosna prodaja od 30,1%, sledi format malih prodavnica sa 3,1%.

Top 5 proizvođača čine 64,3% ukupne prodaje pelena i to su: Evyap, Ficosota, Kimby Co, Procter&Gamble, Violeta (poređano abecednim redom).

Ako posmatramo prodaju po veličini pakovanja, pakovanje za decu od 11 do 18kg ima najveće vrednosno učešće 10,7%, potom 8-14kg 8,3%, 10-16kg 6,3%učešća u prodaji.

NielsenIQ Retail Audit
NielsenIQ Retail Audit se zasniva na praćenju prodaje ka krajnjim potrošačima na uzorku prodajnih mesta, izabranih tako da budu reprezentativni za kanale prodaje koji se prate. Ista prodajna mesta se popisuju na mesečnom ili dvomesečnom nivou tako što obučeni popisivači fizički broje maloprodajne zalihe, beleže obavljene nabavke u proteklom periodu, kao i maloprodajne cene, a sve to uz pomoć hand held terminala. Konstantno praćenje ovih informacija omogućava izveštavanje o obimu i vrednosti maloprodaje, kao i ostalih podataka značajnih za proizvođače, distributere i prodavce. Kanali prodaje koji su uključeni u analizu kategorije su: hipermarketi i supermarketi, velike i srednje prodavnice, male prodavnice, kiosci i paviljoni. NielsenIQ panel maloprodaje ne uključuje benzinske stanice, diskontne trgovine, cash & carry objekte, kao ni apoteke.