Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Pivo i radleri najoglašivanije kategorije alkoholnih pića na malim ekranima

VKK - Pivo

Vodič kroz kategoriju

09.05.2023

Kada posmatramo samu klasu Pivo, radleri, tokom analiziranog perioda aktivna su bila samo četiri oglašivača. Na prvom mestu je kompanija Heineken sa 64,46% udela u TV oglašavanju ove klase, zatim sledi Carlsberg, koji se nalazi na drugom mestu sa udelom od 16,34%. Na trećem mestu nalazi se kompanija Apatinska pivara sa 14,25% udela, te Banjalučka pivara sa 4,95% udela u ukupnom TV oglašavanju klase Piva, radlera na srpskom tržištu

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja piva i radlera, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Piva i radlera na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od novembra 2021. godine zaključno sa oktobrom 2022. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

“Čaj, kafa, cigarete i alokoholna pića” predstavljaju 10. sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. 

U okviru navedenog sektora, primat je preuzela kategorija “Alkoholna pića“ sa 78,18% udela u sektoru. “Kafa“ je druga kategorija u sektoru sa 21,26% udela, dok na korporativno oglašavanje otpada samo 0,57% udela u u oviru navedenog sektora proizvoda tokom analiziranih 12 meseci, a kategorija “Čaj” se nije oglašavala. 

Detaljniji presek kategorije “Alkoholna pića“, ukazuje na to da je klasa Pivo, radleri uveliko najaktivnija klasa proizvoda sa 73,76% udela. Sledi klasa Likeri sa 14,45% udela, zatim se na trećem mestu nalazi klasa Vino sa 5,47% udela. Na oglašavanje klase Viski otpada dodatnih 2,7% udela, koliko je otpalo i na klasu Cideri, Breezeri. Preostalih 0,9% udela u TV oglašavanju alkoholnih pića pripalo je klasama Votka, Brendi, konjak i „Ostala alkoholna pića”.

Kada posmatramo samu klasu Pivo, radleri, tokom analiziranog perioda aktivna su bila samo četiri oglašivača. Na prvom mestu je kompanija Heineken sa 64,46% udela u TV oglašavanju ove klase, zatim sledi Carlsberg, koji se nalazi na drugom mestu sa udelom od 16,34%. Na trećem mestu nalazi se kompanija Apatinska pivara sa 14,25% udela, te Banjalučka pivara sa 4,95% udela u ukupnom TV oglašavanju klase Piva, radlera na srpskom tržištu. 

Precizniji presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova klase Pivo, radleri ukazuje na to da najveći udeo zauzimaju Zaječarsko pivo sa 23,36%  i Heineken sa 16,85% ostvarenih EqGRP u okviru te klase. Zatim slede Laško pivo sa 12,34% udela, te Birra Moretti sa 11,91%.

Na petom mestu se nalazi Jelen pivo sa 9,94%, zatim Lav Pivo sa 8,53%, dok preostalih 17,06% udela u TV oglašavanju Piva, radlera pripada brendovima: Nektar pivo, Tuborg, Kronenbourg Blanc 1664, Carlsberg, Nikšićko pivo, Staropramen i Banjalučko pivo.
Raspodela brendova i njihov udeo u okviru TV oglašavanja klase Pivo, radleri prikazana je na grafikonu.


U okviru kategorije proizvoda „Alkoholna pića“ oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Piva, radleri. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Heineken Srbija, sa svojim proizvodima iz ove klase na koje otpada skoro dve trećine udela u TV oglašavanju analizirane klase proizvoda, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljenije Zaječarsko pivo.