Focus Research: Higijenski i dnevni ulošci, tamponi i sredstva za initmnu higijenu u lifletima

Osvrt na kategoriju: Ženska intimna higijena

Analize

20.09.2023.

Najveći udeo u bruto oglašivačkoj vrednosti pripao je kategoriji Higijenski ulošci sa čak 76,9 %. Drugo mesto zauzima kategorija Dnevnih uložaka sa 19,7%, dok Tamponi i Sredstva za intimnu higijenu skoro da imaju isti udeo u promotivnim aktivnostima sa 1,5%, odnosno 1,9%, sa primetnom razlikom u odnosu na prve dve kategorije

Autorka: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd

U aktuelnom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Ženska intimna higijena, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti po kategorijama i top oglašavanim robnim markama za period januar – maj 2023. i 2022. godine.  

Prvi dijagram prikazuje da je najveći udeo u bruto oglašivačkoj vrednosti pripao kategoriji Higijenski ulošci sa čak 76,9 %. Drugo mesto zauzima kategorija Dnevnih uložaka sa 19,7%, dok Tamponi i Sredstva za intimnu higijenu skoro da imaju isti udeo u promotivnim aktivnostima sa 1,5%, odnosno 1,9%, sa primetnom razlikom u odnosu na prve dve kategorije. 

Drugi dijagram pruža uvid u udeo top brendova u top oglašavanoj kategoriji higijenskih uložaka. Na prvom mestu, brend Libresse, beleži pad u udelu bruto oglašivačkoj vrednosti za 5%. Slična je slika i kod naredna dva brenda, Always i Naturella, koji imaju pad u udelu u promotivnim aktivnostima za 2%, odnosno 4%. Brend domaćeg proizvođača, Bella, beleži vidan porast u kvalitetu oglašavanja za 6,4%. Brend Violeta, takođe, beleži porast udela bruto oglašivačke vrednosti u lifletima.  

Treći dijagram pokazuje udeo top brendova u drugoj oglašavanoj kategoriji, Dnevni ulošci. Ovde beležimo zanimljivu situaciju gde je brend Naturella povećao bruto oglašivačku vrednost u 2023. godini za skoro 11%, za razliku od prethodno analizirane kategorije. Privatne robne marke, takođe su u porastu za 7%, i domaći brend Bella, kao i u prethodnom dijagramu, beleži rast udela.  

Četvrti dijagram pruža uvid u udeo top brendova u kategoriji Sredstva za intimnu negu. Zanimljivo je da gotovo svi brendovi sa dijagrama imaju porast kvaliteta oglašavanja. Privatne robne marke trgovaca, na prvom mestu, beleže popriličan rast u udelu bruto oglašivačke vrednosti, u odnosu na prethodnu godinu, za gotovo 15,7%. Dalje, internacionalni brendovi Lactacyd, Nivea, Carefree, prate taj porast, kao i brendovi Ziaja, Neutro Roberts i Libresse koji imaju više nego primetni porast kvaliteta bruto oglašivačke vrednosti.


Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se temelje na GAV - bruto oglašivačkoj vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču i, samim tim, ostavljaju veći efekat na njega.

Predstavništvo Beograd Focus Research South East 
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26 
e-mail: m.cipot@focusmr.com 
www.focusmr.com