Mediana: Univerzalni začini sastavni deo trpeza

InFokus: Začini i dodaci jelima

inFokus

20.10.2023.

Analizirajući ovu kategoriju, na prikazana četiri tržišta, vidimo da su se univerzalni začini procentualno najviše koristili u Hrvatskoj 91,4% i BiH 83,4% dok je najmanji procenat korisnika ove kategorije u Sloveniji 67,1%. Srbija je negde u sredini, sa 81,4%. Ukupno, na sva četiri tržišta je 9,8 miliona ljudi, starosti od 15 do 69 godina, koristilo univerzalne začine u poslednjih 12 meseci

Autor: Borislav Radojković, Mediana 

Ovom prilikom, biće prikazan deo podataka iz TGI baze koji se odnosi na korišćenje univerzalnih začina na tržištima BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije.  

Analizirajući ovu kategoriju, na prikazana četiri tržišta, vidimo da su se univerzalni začini procentualno najviše koristili u Hrvatskoj 91,4% i BiH 83,4% dok je najmanji procenat korisnika ove kategorije u Sloveniji 67,1%. Srbija je negde u sredini, sa 81,4%. Ukupno, na sva četiri tržišta je 9,8 miliona ljudi, starosti od 15 do 69 godina, koristilo univerzalne začine u poslednjih 12 meseci. 

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti i relativno učešće velikih i umerenih korisnika, odnosno svih onih koji su univerzalne začine koristili jednom nedeljno i češće. Najveći procenat velikih i umerenih korisnika univerzalnih začina je u Hrvatskoj (79,7%), dok je najmanji procenat velikih i umerenih korisnika univerzalnih začina u Sloveniji (54,3%). Postoji približno 8,6 miliona ljudi, na ova četiri tržišta, koji su koristili ovu kategoriju jednom nedeljno i češće. 

Kada govorimo o markama univerzalnih začina koje su se najviše koristile u predhodnih 12 meseci, može se primetiti da je na tržištima BiH, Hrvatske i Slovenije marka Vegeta, marka koja ima najveći broj korisnika, dok je na tržištu Srbije to C Začin.  

Ako posmatramo zajedno ova četiri tržišta, marka Vegeta ima najveći broj korisnika, što je čini najpopularnijim markom u ovoj kategoriji. Ukupno je 4,5 miliona građana ove četiri države koristilo Vegetu u poslednjih 12 meseci. 

O kompaniji

Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine. Naša misija je da svojim klijentima pružamo kvalitetnu istraživačku i konsultantsku uslugu, a sve na osnovu dugogodišnjeg iskustva i dugoročne saradnje sa našim inostranim partnerima iz Kantar Media. 

 

O istraživanju 

TGI istraživanje pruža potpuni uvid u karakteristike i ponašanje potrošača, kako kroz analizu njegovih demografskih, psihografskih i medijskih karakteristika, tako i kroz njegove navike u korišćenju proizvodnih i uslužnih kategorija i brendova. Kao takav, Mediana TGI je neizostavan alat u poslovanju svih marketinških agencija, medija i oglašivača.