Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Održavanje lične higijene uz ponudu sa malih ekrana

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

18.05.2022

U okviru navedenog sektora, primat drže kategorije Kozmetika za kosu sa 27,9% udela i Nega lica sa 26,2%. Dezodoransi i parfemi se nalaze na trećoj poziciji sa 13,4%, za kojima sledi kategorija Kozmetika za negu usta sa 11,3% udela, te Ženska higijena sa 7% udela. Na preostale kategorije proizvoda iz ove grupe otpada 14,3% udela u ukupnom TV oglašavanju, tokom analiziranih 12 meseci

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja proizvoda za ličnu higijenu (u okviru naše kategorije kozmetičkih proizvoda), kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point), svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Lične higijene na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću, u periodu od 12 meseci, od decembra 2020. godine zaključno sa novembrom 2021. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

Proizvodi za ličnu higijenu (u okviru kozmetičkih proizvoda) predstavljaju 5. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 5,6% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drže kategorije Kozmetika za kosu sa 27,9% udela i Nega lica sa 26,2%. Dezodoransi i parfemi se nalaze na trećoj poziciji sa 13,4%, za kojima sledi kategorija Kozmetika za negu usta sa 11,3% udela, te Ženska higijena sa 7% udela. Na preostale kategorije proizvoda iz ove grupe otpada 14,3% udela u ukupnom TV oglašavanju, tokom analiziranih 12 meseci. 

Detaljniji presek kroz klase kozmetičkih i proizvoda za ličnu higijenu, ukazuje na to da su Antirid i Antiage kreme najaktivnija klasa sa 13,3% udela. Za njom slede klase Šamponi sa 10,5%, te Paste za zube sa 9,6% udela, zatim Balzami, serumi, sprejevi i regenerativne maske za kosu sa 6,2% udela. Sledi klasa

Dezodoransi za žene sa 6,2% udela, te Sredstva za čišćenje lica sa 5,9% udela u TV oglašavanju. Za njima slede Higijenski ulošci i Farbe za kosu sa po 5,7% udela. Na navedenih osam klasa proizvoda otpada 63% udela u TV oglašavanju celokupnog sektora Kozmetički i poizvodi za ličnu higijenu.

Ostale klase i njihov udeo u okviru TV oglašavanja kozmetičkih i proizvoda za ličnu higijenu su prikazane na grafikonu.