GfK: U supermarkete i minimarkete po slane grickalice

Panel domaćinstava - Kupovina za potrošnju u domaćinstvima

Vodič kroz kategoriju

19.01.2023.

U posmatranom šestomesečnom periodu, slane grickalice je kupilo skoro svako domaćinstvo u Srbiji, sa penetracijom od 99%. Prosečna frekvenca kupovine je 19 puta, odnosno nešto više od tri puta mesečno

Autor: Slavica Kovačević, Junior CP Researcher, slavica.kovacevic@gfk.com

U fokusu ovog istraživanja je kupovina slanih grickalica u Srbiji, u periodu od novembra 2021. do aprila 2022. godine. 

U posmatranom šestomesečnom periodu, slane grickalice je kupilo skoro svako domaćinstvo u Srbiji, sa penetracijom od 99%. Prosečna frekvenca kupovine je 19 puta, odnosno nešto više od tri puta mesečno.

Glavni maloprodajni formati, u kojima se kupuju proizvodi ove kategorije, su supermarketi i minimarketi sa količinskim ušešćem od po 22%. Zatim slede tradicionalne prodavnice i diskontni lanci sa po 18 % učešća i hipermarketi sa 9%. Prodavac sa najvišom lojalnošću kupaca unutar ove kategorije je Maxi.

O samoj konkurenciji unutar ove kategorije govori broj proizvođača: više od 360 na tržištu Srbije, dok top tri proizvođača odnose 47% ukupne količinske vrednosti. To su, abecednim redosledom: Lidl, Marbo Product i Stark. Proizvođač sa najvišom lojalnošću kupaca je Marbo Product.

Trgovačke marke su zabeležile rast u broju kupaca, u odnosu na isti period prethodne godine, i njihovo učešće je 21% od ukupne količinske vrednosti kategorije. 

Malo manje od jedne četvrtine, odnosno 24% količine kupljenih grickalica potiče od promocija.

O istraživanju
GfK Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Adria regionu neprekidno traje duži niz godina (u Hrvatskoj od 2000. godine, u Srbiji od novembra 2002, a u BiH u periodu od 2004. do 2012. godine). U centru pažnje je merenje potrošnje oko 130 proizvodnih kategorija na reprezentativnom uzorku domaćinstava. Podaci se prikupljaju uz pomoć pametnog telefona i SmartScan mobilne aplikacije. Ova metodologija meri potrošnju robe široke potrošnje koja se konzumira u samom domaćinstvu i pokriva kupovinu u svim kanalima distribucije. Proizvodi koji se potroše van domaćinstva nisu predmet ovog istraživanja. 

 

O GfK 
GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 10.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača.