Summi1
Summit2

Kantar, TMG Insights: Jačaju preferencije ka organskim i bio proizvodima

Tema broja: bio i organski proizvodi

Analize

20.09.2023

U potrošačkoj korpi kupaca organskih i bio proizvoda, vidimo rast u skoro svim kategorijama. Ove godine, u potrošačkoj korpi najčešće se nalaze voće i povrće (69%), slede žitarice i zrnevlje (63%), a zatim jaja sa 48%. Organski i bio proizvodi, koji se najređe nalaze u potrošačkim korpama, su oni koji ne predstavljaju osnovne namirnice, a imaju znatno jeftiniju alternativu - slatkiši i grickalice (17%) i cerealije (16%)

Autor: Kantar, TMG Insights 

Stavovi i upoznatost potrošača 

Upoznatost sa organskim i bio proizvodima raste, kroz sve demografske kategorije, brišući razlike koje su ranije postojale (veća upoznatost kod žena i mlađih starosnih kategorija). 

Upoznatost sa organskim proizvodima (donekle ili u potpunosti) raste (ukupno 81% navodi da je upoznato sa njima, dok petina (19%) nije upoznata). Pre godinu dana, 67% ispitanika je navelo da su im ovi proizvodi poznati. 

Slična je situacija i sa proizvodima koji nose oznaku „bio“. Većina ispitanika (ukupno 73% njih) navodi da je upoznata sa ovim proizvodima, dok 27% nije upoznato. Pre godinu dana, 65% ispitanika je navelo da su im „bio“ proizvodi poznati. 

Većina navodi da je upoznata da oznaka „organski“ ukazuje da proizvod nema sastojke koji su u svom procesu uzgoja bili izloženi sintetičkim pesticidima ili đubrivima (71%).  

Značenje oznake “bio“ je nešto manje poznato - 58% navodi da su upoznati da oznaka „bio“ ukazuje da proizvod nema sastojke koji su genetski modifikovani.  

Dominira mišljenje da su organski i bio proizvodi zdraviji i bezbedniji od običnih proizvoda - 89% ispitanika se slaže sa ovom tvrdnjom. Takođe, sve je manje onih koji smatraju da su ovi proizvodi samo stvar popularnosti.U odnosu na prethodno istraživanje, preferencije ka organskim i bio proizvodima, takođe, jačaju, a više od polovine navodi da je spremno da plati više za organske i bio proizvode (62%). Ovde primećujemo rast koji može da deluje kontradiktorno, imajući u vidu inflatorne pritiske koji obično potrošače navode da postaju štedljiviji. Ipak, izgleda da organski i bio proizvodi nude dodatnu vrednost za koju kupci postaju spremniji da plate više. Pored intenzivnih marketinških komunikacija i aktivnosti, koje promovišu ove proizvode, moguće je, takođe, da je u sveopštom rastu cena i eventualna razlika u ceni postaje zanemarljiva. 


U potrošačkoj korpi kupaca organskih i bio proizvoda, vidimo rast u skoro svim kategorijama. Ove godine, u potrošačkoj korpi najčešće se nalaze voće i povrće (69%), slede žitarice i zrnevlje (63%), a zatim jaja sa 48%. Organski i bio proizvodi, koji se najređe nalaze u potrošačkim korpama, su oni koji ne predstavljaju osnovne namirnice, a imaju znatno jeftiniju alternativu - slatkiši i grickalice (17%) i cerealije (16%).

U odnosu na prethodno istraživanje, preferencije ka organskim i bio proizvodima, takođe, jačaju, a više od polovine navodi da je spremno da plati više za organske i bio proizvode (62%). Ovde primećujemo rast koji može da deluje kontradiktorno, imajući u vidu inflatorne pritiske koji obično potrošače navode da postaju štedljiviji. Ipak, izgleda da organski i bio proizvodi nude dodatnu vrednost za koju kupci postaju spremniji da plate više. Pored intenzivnih marketinških komunikacija i aktivnosti, koje promovišu ove proizvode, moguće je, takođe, da je u sveopštom rastu cena i eventualna razlika u ceni postaje zanemarljiva.

Kupovno ponašanje 

Bar svaki drugi ispitanik navodi da kupuje organske i bio proizvode bar jednom mesečno (64% organske, 58% bio proizvode). Tek svaki deseti ispitanik uopšte ne kupuje ovu vrstu proizvoda (10% organske, 12% bio).  

U potrošačkoj korpi kupaca organskih i bio proizvoda, vidimo rast u skoro svim kategorijama. Ove godine, u potrošačkoj korpi najčešće se nalaze voće i povrće (69%), slede žitarice i zrnevlje (63%), a zatim jaja sa 48%. Organski i bio proizvodi, koji se najređe nalaze u potrošačkim korpama, su oni koji ne predstavljaju osnovne namirnice, a imaju znatno jeftiniju alternativu - slatkiši i grickalice (17%) i cerealije (16%). 

Rast je posebno uočljiv kod kategorije voća i povrća i biljnih mleka. 

Razlike u polu su i dalje primetne za neke proizvode: 78% žena kupuje žitarice i zrnevlje, nasuprot 55% muškaraca. Muškarci češće kupuju jaja (54% naspram 42% žena) i džemove (32% nasuprot 18% žena). 

Mladi do 34 godine se izdvajaju po upotrebi biljnih mleka, kao i sokova u ovoj kategoriji proizvoda, što može da odražava posebne navike ishrane, uticaj marketinških komunikacija, kao i sve primetnijeg prisustva ovih proizvoda na policama. 

Među kupcima, više od trećine ovu kupovinu obavlja u velikim prodajnim lancima (hipermarketi i supermarketi), dok oko petine (23%) potrošača kupovinu organskih i bio proizvoda obavlja direktno kod malih proizvođača.  

Mladi i stanovnici urbanih sredina češće kupuju u velikim prodajnim lancima u odnosu na ostale starosne kategorije, dok prodavnice zdrave hrane prednjače kod žena, što sa jedne strane može da odražava ustaljene navike ili dostupnost, a sa druge sve veće prisustvo navedenih proizvoda u velikim prodajnim lancima. 

Poznatost robnih marki 

Bio špajz je najpoznatija marka među proizvodima sa oznakama „organski“ i „bio“ (59%). Slede dmBio (55%), a zatim Delhaize Bio (52%) kao marke koje prepoznaje više od polovine ispitanika.  

Poznatost raste za skoro sve robne marke, ali je posebno uočljiv za: dmBio, Delhaize Bio i Boom Box. 

Žene poznaju i pominju češće određene marke sa oznakama „organski“ i „bio“ od muškaraca: dmBio (67% nasuprot 43%), Joya (45% nasuprot 26%), i Boom Box (33% nasuprot 12%), mladi takođe češće izdvajaju navedene marke: dmBio (56%), Joya (44%) i Boom Box (33%). 

O kompaniji i istraživanju 

Kantar je vodeća svetska kompanija za istraživanja, saznanja i konsalting (www.kantar.com). Pokriva više od 90 tržišta, a predstavnik za Srbiju i Crnu Goru je TMG Insights, sa sedištem u Beogradu. Za dodatne informacije, pišite na: office@kantartns-rs.com  

Istraživanje je obuhvatilo 500 ispitanika koji reprezentuju punoletnu populaciju i realizovano je onlajn, u periodu od 2. do 8. juna, 2022. i od 4. do 6. jula, 2023. godine.