GFK: Mleko i mlečni proizvodi u svakom domaćinstvu

VKK - Mleko i mlečni proizvodi

Vodič kroz kategoriju

26.09.2023.

Unutar ove kategorije, najdominantniji su mleko sa 47% i jogurt sa 34% količinskog ušeća… Top 5 brendova odnose 50% kupljene količine mleka i mlečnih proizvoda… Količinski udeo promocija je znatno porastao, u odnosu na prethodni period, i sad iznosi 37%. Količinski udeo privatnih marki iznosi 24%

Autorka: Slavica Kovačević, Consumer Panels & Services, slavica.kovacevic@gfk.com 

U fokusu ovog istraživanja je kupovina mleka i mlečnih proizvoda u periodu od februara do maja 2023. godine u Srbiji. Ovom analizom su obuhvaćena mleka, kisela mleka, pavlake, voćni i obični jogurti. 

Mleko i mlečni proizvodi, sa svojih gotovo 100% penetracije, u posmatranom četvoromesečnom periodu, izdvajaju se kao jedna od retkih kategorija koja se našla u svakom srpskom domaćinstvu. Frekvenca kupovine iznosi 23 puta, odnoso nešto manje od šest puta mesečno. Proizvodi ove kategorije su se našli u čak 26% FMCG korpi namenjenih za potrošnju unutar domaćinstava.  

Prosečna plaćena cena je porasla za 31% u odnosu na prošlu godinu, dok je ukupna kupljena količina ovih proizvoda opala.  

Unutar ove kategorije, najdominantniji su mleko sa 47% i jogurt sa 34% količinskog ušeća. 

Top 5 brendova odnose 50% kupljene količine mleka i mlečnih proizvoda. 

Supermarketi se izdvajaju kao format sa najvišim količinskim učešćem od 31%. Zatim slede minimarketi sa 26%, diskontni lanci sa 16%, tradicionalne prodavnice sa 15% i hipermarketi sa 8% količinskog učešća.  

Top pet vodećih brendova unutar posmatrane kategorije su, abecednim redosledom: Dukat, Balans, Mlekara Šabac, Moja kravica i Pilos. Zajedno, ovi brendovi odnose 50% ukupne kupljene količine mleka i mlečnih proizvoda.  

Količinski udeo promocija je znatno porastao, u odnosu na prethodni period, i sad iznosi 37%. Količinski udeo privatnih marki iznosi 24%. 

Voćni jogurti se izdvajaju kod Instant Eaters i Quick & Healthy Cooks, dok se kod tradicionalnih kuvara izdvaja sveže mleko. 

Kako je naš panel okrenut kupcima, pored ključnih pokazatelja učinka, kao što su penetracija, frekvencija i kupljena količina, imamo mogućnost da zađemo u motivaciju koja stoji iza kupovine. Jedna od glavnih motivacija pri izboru namirnica jesu naše prehrambene navike. Unutar naše Eating habits analize postoje pet segmenata kupaca po prehrambenim navikama. Posmatranje kupaca, kroz ovu prizmu, pruža nam uvid u njihovu percepciju o datom proizvodu ili kategoriji. Instant eaters i Quick & Heathly Cooks kupuju više voćnog jogurta u odnosu na totalno tržište. Old Schoolers, okrenuti više ka tradicionalnim jelima, kupuju više svežeg mleka. Kod Green Enthusiasts se izdvaja kiselo mleko, dok se kod Masterchefova izdvaja kisela pavlaka. 

O istraživanju 

GfK Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Adria regionu neprekidno traje duži niz godina (u Hrvatskoj od 2000. godine, u Srbiji od novembra 2002, a u BiH u periodu od 2004. do 2012. godine). U centru pažnje je merenje potrošnje oko 130 proizvodnih kategorija na reprezentativnom uzorku domaćinstava. Podaci se prikupljaju uz pomoć pametnog telefona i SmartScan mobilne aplikacije. Ova metodologija meri potrošnju robe široke potrošnje koja se konzumira u samom domaćinstvu i pokriva kupovinu u svim kanalima distribucije. Proizvodi koji se potroše van domaćinstva nisu predmet ovog istraživanja.  

 

O GfK  

GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 10.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača.