Summi1
Summit2

Ipsos: Marka paštete i cena namaznih margarina glavni faktori za kupovinu

InFokus: Namazi

Analize

07.05.2024

Među potrošačima starosti od 15 do 64 godine je nešto manje od 70% korisnika koji makar i povremeno konzumiraju kategoriju pašteta… Namazne margarine koristi makar i povremeno 63% potrošača starosti između 15 i 64. godine, a što je nešto manje korisnika u poređenju sa istim periodom prethodne godine

Autor: Aleksandra Jovanović, Ipsos 

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspeha velikog broja proizvodnih kategorija, kao i usluga, a među njima se nalaze podaci za kategorije pašteta i namaznih margarina. Svaki brend u kategoriji merimo sa 13 različitih indikatora. Osim toga, dostupni su nam podaci o korisnicima kategorije i brenda na nivou demografskog i psihografskog profila. 

Marketinški pokazatelji su važni za uspešno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika, a BRANDpuls istraživanje vam pruža brz pregled kategorije, stanje brenda, analizu ciljne grupe na svim nivoima, kao i uvid u trendove. 
Podaci, korišćeni u analizi koja sledi, prikupljeni su u drugoj polovini 2023. godine na teritoriji Srbije. 

Paštete

Veličina kategorije 

Među potrošačima starosti od 15 do 64 godine je nešto manje od 70% korisnika koji makar i povremeno konzumiraju kategoriju pašteta. Posmatrajući upotrebu kategorije od 2008. godine, paštete se koriste u manjem procentu. Nema velikih pomeranja unutar segmenata heavy, medium i light korisnika. 

Profil

Kada su u pitanju bazična socio-demografska obeležja korisnika čitave kategorije, može se konstatovati da ne postoje značajna odstupanja u odnosu na total populaciju. Međutim, kada posmatramo pojedinačno korisnike, prema učestalosti potrošnje, primećujemo nešto više korisnika muškog pola među heavy korisnicima, potrošača srednjeg obrazovanja, žive u bračnoj zajednici i imaju decu. Takođe je među light korisnicima, pojačano prisustvo žena.

Važnost marke

Većini potrošača je marka pašteta veoma važna pri kupovini, i to više od proseka važnosti marke u prehrambenim kategorijama. Izdvajaju se korisnici Argete i Argete junior kao grupa potrošača koja tvrdi da im je marka paštete vrlo važna, a što je daleko više od proseka kategorije.

Namazni margarini

Veličina kategorije

Namazne margarine koristi makar i povremeno 63% potrošača starosti između 15 i 64 godine, a što je nešto manje korisnika u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Potrošnja kategorije nešto među među medium i heavy korisnicima, odnosno među onima koji češće koriste namazne margarine.

Profil

Nešto više žena, ali nema značajnih odstupanja. U profilu korisnika namaznih margarina je značajnije manje prisutan udeo mladih korisnika kategorije. U kategoriji je značajnije više srednje i starije grupe potrošača. Korisnici namaznih margarina su obično osobe u braku i sa decom u domaćinstvu. Značajnih razlika po regionima, trenutno nema.

Važnost marke

Za četiri od 10 korisnika kategorije je marka veoma važna pri kupovini namaznih margarina, što je tek nešto niže od proseka svih prehrambenih proizvoda. Takođe, važnost marke se primećuje češće kod žena starije populacije, kao među korisnicima Omegola i Rama margarina.

Stavovi o kategoriji

Potrošači radije biraju margarine sa dodatim vitaminima, a kao jednu od glavnih prednosti margarina, osim cene, prepoznaju i laku razmazivost u poređenju sa buterom.