Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Dečija oprema i prehrana u reklamama

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

08.11.2023

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Pelene sa 57,5% udela u sektoru. Druga kategorija, po aktivnosti u okviru TV oglašavanja, je kategorija Dečija kozmetika sa 23,2% udela, zatim sledi "Ostala dečija oprema" sa 10,5%, potom Dečija hrana i napici sa 8,7%, te Dečija kolica i nosiljke sa 0,2% udela

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja sektora proizvoda "Dečija oprema i prehrana", kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30" spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda "Dečija oprema i prehrana" na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. avgusta 2022. godine zaključno sa 31. julom 2023. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

"Dečija oprema i prehrana" predstavlja 18. od 22 aktivna sektora proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, i na njega otpada 0,5% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda.

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Pelene sa 57,5% udela u sektoru. Druga kategorija, po aktivnosti u okviru TV oglašavanja, je kategorija Dečija kozmetika sa 23,2% udela, zatim sledi "Ostala dečija oprema" sa 10,5%, potom Dečija hrana i napici sa 8,7%, te Dečija kolica i nosiljke sa 0,2% udela.

Detaljniji presek, u vidu raspodela klasa u okviru sektora "Dečija oprema i prehrana", i njihov udeo u okviru TV oglašavanja, prikazani su na grafikonu.

Kada analiziramo najaktivnije TV oglašivače Dečije opreme i prehrane, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Procter&Gamble, sa udelom od 38,1% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Violeta sa 19,4% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Albus sa 12,7% udela. Slede, Alkaloid Skoplje sa 10,5%, Aksa 9,4%, Vital sa 2,8%, Nestle sa 2,5%, Baby Food Factory sa 1,7%, Milupa sa 1,7%, Dexy Co Kids sa 1% i Cybex Gmbh 0,2%.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova sektora "Dečija oprema i prehrana" ukazuje da najveći udeo u TV oglašavanju, više od polovine TV aktivnosti sektora, otpada na Pampers sa 38,1% ostvarenih EqGRP. Na drugom mestu je Teta Violeta sa 19,4% udela, sledi Pega sa 12,4%, te Becutan sa 10,5%, Aksa sa 9,4%, i Rastimo sa 2,8%. Svi ostali pojedinačni brendovi iz ove kategorije imaju ukupan udeo od 7% u TV oglašavanju ovog sektora.


U okviru sektora proizvoda "Dečija oprema i prehrana" oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju kategoriji Pelene. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Procter&Gamble sa svojim proizvodima, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova, na srpskom tržištu u analiziranom periodu, najzastupljeniji Pampers.