Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Čokoladice i cereal bars preuzele prvo mesto od keksa i biskvita

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

30.11.2023.

Detaljniji presek same kategorije „Slatkiši“ ukazuje na to da prvo mesto u TV oglasavanju koje je iz godine u godinu pripadalo klasi „Keks i biskviti“ sada preuzima klasa „Čokoladice i cereal bars“ sa 22,3% udela u kategoriji, sledi klasa „Keks i biskviti“ sa 20%, te „Sladoledi“ sa 15,9% udela u TV oglašavanju

Autor: Nielsen Audience Measurement 

Pregled TV oglašavanja kategorije proizvoda „Slatkiši“ u okviru sektora „Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje, baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na tridesetosekundni spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti četiri plius, kao i aktivnosti oglašivača i brendova navedene kategorije proizvoda na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. septembra 2022. godine, zaključno sa 31. avgustom 2023. godine. 

U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama. 

Kategorija „Slatkiša“ imala 26,5% odsto udela 

„Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića“ predstavljaju 2. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja, odmah nakon „Trgovine“, i na njega otpada 18,4% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora više od dve trećine oglašavanja otpada na dve kategorije proizvoda. Na prvom mestu je kategorija „Bezalkoholna pića“ sa 42,1% udela u sektoru, a analizirana kategorija „Slatkiša“ sledi sa 26,5% udela. 

Detaljniji presek same kategorije „Slatkiši“ ukazuje na to da prvo mesto u TV oglasavanju koje je iz godine u godinu pripadalo klasi „Keks i biskviti“ sada preuzima klasa „Čokoladice i cereal bars“ sa 22,3% udela u kategoriji, sledi klasa „Keks i biskviti“ sa 20%, te „Sladoledi“ sa 15,9% udela u TV oglašavanju. Zatim ide klasa „Čokoladne table“ sa 11,7%, potom „Čokoladne bombone“ sa 5.9%, „Žvake“ 5,8%, a “Slatka peciva” imaju 5,2% „Bombonjere“ 4,5%, „Čokoladni kremovi“ imaju 3,5%, dok preostalih 8,8% pripada klasama „Ostali slatkiši“, “Cokoladni kremovi”, “Bombone”, “Program konditorskih proizvoda” i na kraju “Kolači” sa ispod 1% udela u ukupnom oglašavanju ove kategorije proizvoda na srpskom tržištu tokom analiziranog perioda. 

Ferrero, Mars Wrigley, Frikom… 

Kada posmatramo samu kategoriju „Slatkiši“, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Ferrero sa stabilnim udelom od 21,3% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Mars Wrigley sa 14% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Frikom sa 13,5% udela; slede Mondelez International sa 13,4%, Bambi sa 11,2%, Atlantic Grupa sa 6,6%, Chipita sa 5,2%, Medela Vrbas sa 4,8% i preostali oglašivači sa ukupnim udelom od 10,2% u okviru kategorije slatkih proizvoda. 

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije „Slatkiši“ ukazuje da najveći udeo u TV oglašavanju otpada na Plazma keks sa 8,9% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, dok ga na drugom mestu blisko sledi Milka sa 8% udela. Na trećem mestu je Frikom sladoled sa 6,8%, zatim slede 7 days sa 5,2%, Snickers sa 3,8%, kao i King Sladoled sa 3,8%. i Orbit sa 3,7%, Najlepše želje sa 3%. Preostali brendovi iz ove kategorije imaju pojedinačno manji udeo od 3% u TV oglašavanju. 

***

U okviru kategorije proizvoda „Slatkiši“ oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi „Čokoladice i cereal bars“. Što se proizvođača tiče, najaktivniji su Ferrero i Mars Wrigley sa svojim proizvodima iz ove kategorije, dok su u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova, na srpskom tržištu u analiziranom periodu, najzastupljeniji Plazma keks i Milka. 

O istraživanju

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu. 

 

Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu koji se upravo proširuje sa 880 na 1.100 domaćinstava koliko će brojati od 2024. godine i koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.