Summi1
Summit2

Focus Research: Rast oglašavanja instant supa i konzerviranih jela

InFokus: supe, gotova jela i hrana za poneti

Analize

15.03.2024

Vodeće mesto u bruto oglašivačkoj vrednosti zauzimaju instant supe sa porastom u odnosu na 2022. godinu, sa ubedljivih 60% udela. Na drugom mestu su konzervirana jela, koja takođe beleže porast u bruto oglašivačkoj vrednosti, sa skoro 20% udela. Treće mesto zauzima kategorija gotovih jela koja beleži blagi pad u odnosu na 2022. godinu

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd, m.cipot@focusmr.com  

Foto: Freepik

U februarskom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Instant supe, Gotova jela i Hrana za poneti, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti po kategorijama, top proizvođačima, te trgovcima za period januar – decembar 2022. i 2023. godine.

Prvi dijagram prikazuje analizu kategorija, odnosno njihov vrednostni udeo. Vodeće mesto u bruto oglašivačkoj vrednosti zauzimaju instant supe sa porastom u odnosu na 2022. godinu, sa ubedljivih 60% udela. Na drugom mestu su konzervirana jela, koja takođe beleže porast u bruto oglašivačkoj vrednosti, sa skoro 20% udela. Treće mesto zauzima kategorija gotovih jela koja beleži blagi pad u odnosu na 2022. godinu.

Drugi dijagram nam prikazuje analizu Top proizvođača, u kategoriji instant supa. Na prvom mestu je internacionalni Nestle sa više od 30% udela u bruto oglašivačkoj vrednosti u obe godine. Odmah iza njega dolazi Podravka, koja ga u 2023. godini sa svojih 29% gotovo pa stiže.

Želite da budete deo narednog izdanja InStore-a? Kontaktirajte nas!

Na trećem mestu je domaći proizvođač Aleva, sa padom udela u kvalitetu promocija za 4%. Kod privatnih robnih marki vidimo porast udela u bruto oglašivačkoj vrednosti za 3%.

Treći dijagram nam prikazuje analizu Top proizvođača, u kategoriji konzerviranih jela. Carnex, domaći proizvođač, je na ubedljivom prvom mestu što se tiče vrednosnog udela u katalozima. Na drugom mestu je, takođe, domaći proizvođač, Jerry, koji se tek pojavio u katalozima, sa svojih 11% udela. Zatim sledi još jedan domaći proizvođač - Neoplanta sa blagim porastom u 2023. u bruto oglašivačkoj vrednosti. Podravka je na četvrtom mestu, i udružene privatne robne marke, koje beleže pad u udelu za skoro 10%.

O kompaniji i istraživanju

Focus je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već više od 20 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju i shodno tome se odazivamo sa nadogradnjom naših sistemskih alatki, kako bi zadovoljili i najzahtevnije korisnike. Što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Focus analizira broj objava u lifletima trgovačkih lanaca i maloprodajnih trgovina i svojom posebno razvijenom metodom izračunava vrednost – GAV („gross advertising value“) promocija, odnosno njihovu bruto oglašivačku vrednost. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.