Summi1
Summit2

Focus Research: Mlečni i biljni namazi, džem i marmelada u lifletima

InFokus: Namazi

Analize

07.05.2024

Mlečni namazi su i 2023. godini na prvom mestu, sa skoro 50% vrednosnog udela u lifletima. Na drugom mestu je kategorija džem/marmelada sa 27,2% udela, te alternativni namazi sa 23,6% udela. Ove kategorije su u 2023. godini zabeležile 2.795 objava, što je 11% više objava u odnosu na 2022. godinu

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Predstavništvo Beograd, m.cipot@focusmr.com 

Foto: Pexels

Focus Research je za InStore magazin obradio podatke iz lifleta FMCG trgovca na srpskom tržištu te pripremio analizu 2022. i 2023. godine. Akcenat je na kvalitativnom oglašavanju u lifletima za odabrane kategorije namaza. 

Prvi dijagram prikazuje vrednosni pokazatelj promotivnih aktivnosti među kategorijama mlečnih namaza, biljnih namaza i kategorije džem/marmelada za 2022. i 2023. godinu. Mlečni namazi su i u 2023. godini na prvom mestu, sa skoro 50% vrednosnog udela u lifletima. Na drugom mestu je kategorija džem i marmelada sa 27,2% udela, te alternativni namazi sa 23,6% udela. Ove kategorije su u 2023. godini zabeležile 2.795 objava, što je 11% više objava u odnosu na 2022. godinu. 

Drugi dijagram nam prikazuje top brendove u kategoriji mlečnih namaza po bruto oglašivačkoj vrednosti. Na prvoj poziciji u 2023. godini nalazi se ABC sir sa 16,7% vrednosnog udela, ispred brenda a-la kajmak Mlekare Šabac sa 13,6% udela. ABC sir beleži pad od skoro 10 procentnih poena. Na trećem mestu je Sirko sa 11,6% udela, i on beleži porast u poređenju sa prethodnom godinom. Porast beleži i namaz Biser, koji u 2023. godini ima 9,1% udela. Moja kravica i President imaju po 5% udela. Privatne robne marke zajedno u 2023. godini imale su 18% vrednosnog udela, beležeći porast. Više od 40 brendova je oglašavano u kategoriji mlečnih namaza, od čega 14 privatnih robnih marki. 

Treći dijagram daje uvid u top oglašavane brendove u kategoriji džem/marmelada. Na prvom mestu u 2023. godini nalazi se brend Nectar sa 18,9% vrednosnog udela. Na drugom mestu je Bakina Tajna sa 14,8% udela. Mamina kuhinja je na trećem mestu sa 6,2% udela, Manari sa 3,6% i SL Takovo sa 2,9% vrednosnog udela. Privatne robne marke su zajedno u 2023. godini imale visokih 26,5% udela bruto oglašivačke vrednosti u lifletima. Oglašavano je 70 različitih brendova i 23 privatne robne marke.  

Četvrti dijagram prikazuje da smo kod biljnih namaza zabeležili 12% više objava u 2023, u odnosu na 2022. godinu. Na prvom mestu sa raznim humus namazima je brend Ribella sa visokim 40,2% vrednosnim udelom u lifletima, beležeći time porast u poređenju sa 2022. godinom. Na drugom mestu je Argeta sa 12% udela, koja takođe ima porast u poređenju sa 2022. godinom. Carnex je na trećem mestu sa 9,1% udela. Privatne robne marke su zajedno u 2023. godini imale 9,5% vrednosnog udela. Oglašavano je 40 različitih brendova i 10 privatnih robnih marki.  

O istraživanju

Focus analizira broj objava u lifletima trgovačkih lanaca i maloprodajnih trgovina i svojom posebno razvijenom metodom izračunava vrednost – GAV („gross advertising value“) promocija, odnosno njihovu bruto oglašivačku vrednost. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je naravno taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju ostavljaju veći efekat na njega. 

 

O kompaniji

Focus je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 30 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju i shodno tome se odazivamo sa nadogradnjom naših sistemskih alatki, kako bi zadovoljili i najzahtevnije korisnike. Što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta.