Mediana: Papirne maramice koristi ukupno 10,2 miliona ljudi

Osvrt na kategoriju: papirna galanterija

Analize

20.01.2023.

Analizirajući ovu kategoriju na prikazana četiri tržišta, vidimo da se papirne maramice procentualno najviše koriste u Hrvatskoj 86,5%, zatim u Sloveniji 84,1% dok je najmanji procenat korisnika ove kategorije u BiH, 72,4%. U Srbiji je 75,9% korisnika

Autor: Borislav Radojković, TGI Project Manager, borislav.radojkovic@mediana.co.rs, www.medianagroup.net

Ovom prilikom biće prikazan deo podataka iz Adria TGI baze koji se odnosi na korišćenje papirnih maramica na tržištima BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Analizirajući ovu kategoriju na prikazana četiri tržišta, vidimo da se papirne maramice procentualno najviše koriste u Hrvatskoj 86,5%, zatim u Sloveniji 84,1% dok je najmanji procenat korisnika ove kategorije u BiH, 72,4%. U Srbiji je 75,9% korisnika. Ukupno, na ova četiri tržišta, postoji 10,2 miliona korisnika ove kategorije.

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti relativno učešće velikih korisnika te kategorije, odnosno svih onih koji na mesečnom nivou potroše 10 i više pakovanja papirnih maramica. Najveći procenat velikih korisnika papirnih maramica je u BiH 17,4%, nešto manji je u Hrvatskoj (16,8%), zatim u Srbiji (13,7%), dok je najmanji procenat velikih korisnika papirnih maramica u Sloveniji (13,5%). 

Kada govorimo o markama papirnih maramica, koje se najviše koriste na ova četiri tržišta, može se primetiti da je na tržištima Slovenije i Hrvatske vodeća marka Paloma, na tržištu BiH je Violeta, dok je na tržištu Srbije, marka sa najvećim brojem korisnika, Fresh. 

Ako posmatramo svih četiri tržišta zajedno, Paloma je marka papirnih maramica koja ima najveći broj korisnika. Ukupno je, na ova četiri tržišta, približno 3,5 miliona građana koristilo Palomu u poslednjih 12 meseci.

O kompaniji:
Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine. Naša misija je da svojim klijentima pružamo kvalitetnu istraživačku i konsultantsku uslugu, a sve na osnovu dugogodišnjeg iskustva i dugoročne saradnje sa našim inostranim partnerima iz Kantar Media.

 

O istraživanju
TGI istražvanje pruža potpuni uvid u karakteristike i ponašanje potrošača, kako kroz analizu njegovih demografskih, psihografskih i medijskih karakteristika, tako i kroz njegove navike u korišćenju proizvodnih i uslužnih kategorija i brendova. Kao takav, Mediana TGI je neizostavan alat u poslovanju svih marketinških agencija, medija i oglašivača.